TaM, FM Marja Vainio

mavainio(at)ulapland.fi

Rukajärven tiellä. Matka elokuvaan ja historiaan.

Tutkin Olli Saarelan ohjaaman Rukajärven tie -elokuvan kautta elokuvan kuvaamaa historiallista menneisyyttä. Tutkimuksessa käydään läpi yksityiskohtaisesti elokuvan tarinan avulla mitä elokuvan kuvaamalle tiedustelujoukkueelle tapahtui aivan jatkosodan alkupäivinä. Elokuva kuvaa vain noin viikon pituista ajanjaksoa, jonka aikana Kevyt Osasto 2:n tiedusteluosasto kiersi vihollisen selustaan saadakseen selville kyseisen 14. Divisioonan rintamalohkon tilanteen. Lisäksi tutkimuksessa keskitytään yksittäisen pienen joukko-osaston miehistöön, joiden suorittama tehtävä on yksittäinen tapahtuma suuremman rintamahyökkäyksen osana.

Minua kiinnostaa erityisesti todellisuuden ja historiaelokuvan välinen vuorovaikutus: millaisen kuvan elokuvan tarina luo menneisyydestä ja toisaalta se mitä historian lähteet kertovat tapahtumista. Tutkimalla ja analysoimalla tarkasti yksittäisen historiallisen näytelmäelokuvan pyrin selvittämään millaista informaatiota elokuva välittää historiasta sekä miten elokuva luo oman tulkintansa menneisyydestä. Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu haastatteluaineistosta sekä arkistotietoaineistosta, jota on kerätty mm. Sota-arkistosta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistosta sekä Suomen elokuva-arkistosta.

Keskeiset käsitteet: taidekasvatus, elokuvan tutkimus, jatkosota, kulttuurihistoria