FK Päivi Ruutiainen

paivi.ruutiainen(at)humak.edu

Nykykoru – taiteen sisarpuoli ja julistaja

Tarkastelen tutkimuksessani sitä, mitä nykykoru on. Termi nykykoru viittaa sellaiseen korutaiteeseen, joka ei ole muotoilua ja jonka lähtökohdat näyttävät olevan enemmän taiteellisessa työskentelyssä kuin perinteisessä koruntekemisessä. Mikä on siis nykykorun ja nykytaiteen välinen suhde? Onko nykykorusta tullut samalla tavalla osa nykytaidetta kuten valokuvalle tapahtui? Miten nykykoru sijoitetaan taiteen kentälle? Miten siihen suhtaudutaan taiteenalana? Olen kiinnostunut kaikista näistä kysymyksistä.