OHJEET KYPSYYSNÄYTEEN KIELIASUA VARTEN

Kandidaatin- ja maisterintutkinnon kypsyysnäyte on valvotussa tilanteessa tehtävä esseemäinen, analyyttinen kirjoitelma, joka kirjoitetaan tutkielman aihepiiristä. Tiedekunta määrittelee ajan, joka on käytettävissä kypsyysnäytteen kirjoittamiseen.

Kypsyysnäytteen yleisiä ohjeita:

1. Tekstin laajuus on noin yksi konsepti (noin 400 sanaa), isoruutuisessa paperissa tekstiä joka rivillä, pieniruutuisessa joka toisella.
2. Kirjoita käsialalla niin, että isot ja pienet kirjaimet on helppo erottaa toisistaan, samoin sanarajat ja yhdyssanat.
3. Kirjoita yhdestä otsikosta ja yhdestä aiheesta.
4. Jos et ole saanut peruskoulutustasi suomen kielellä, kielitaitosi erityispiirteet voidaan ottaa huomioon tarkistuksessa.
5. Jos sinulla on jokin kirjoittamisen erityisvaikeus, liitä kypsyysnäytteen mukaan siitä asiantuntijalausunto.

Kypsyysnäytteen kieliasun on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

1. Tekstin tulee olla rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus siten, että tekstillä tulee olla
  - otsikko
  - selkeät kappalejaot (väliotsikoita ei tarvita).
2. Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat on hallittava.
3. Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistava selkeästi. Pahoja viittaussuhdevirheitä ei saa esiintyä.
4. Sanajärjestys ei saa hankaloittaa tekstin ymmärtämistä.
5. Tyylin on oltava asiatyyliä.
 6. Kieliasun tarkastajankin on voitava ymmärtää teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut tehtyyn tutkielmaan.

Kypsyysnäyte hylätään, jos jokin ongelma toistuu tai siinä on useita erilaisia virheitä.