PÄÄTÖS  23.11.2011

Täydentävät opinnot taiteen maisterin tutkintoon

Täydentävät opinnot maisteriopintojen valinnaisiin sivuaineopintoihin

Taiteen maisterin tutkintoon hyväksytään opiskelijoita, joilla on suoritettuna kandidaatin tutkinto, maisterin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Maisteriopintoja suorittavilta opiskelijoilta edellytetään yleensä täydentäviä opintoja kandidaattitasolta.

Täydentävät opinnot sisällytetään maisteriopintojen valinnaisiin sivuaineisiin.

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa täydentävät opinnot sisällytetään maisteriopintojen valinnaisiin sivuaineisiin vain siinä tapauksessa, että opettajan pedagogiset opinnot on suoritettu aiemmin toisessa tutkinnossa.

Kieliopinnot
Taiteiden tiedekunnan koulutusohjelmien opintosuunnitelmissa kaikki pakolliset kieliopinnot sisältyvät kandidaatin tutkintoon. Ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoja koskevat samat kielisäädökset (asetukset 481/2003, 794/2004), joten ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistotutkinnon suorittaneilta ei vaadita maisteriopintoihin kieliopintoja. Päätös ei koske ulkomailla suoritettuja vastaavia tutkintoja.

Timo Jokela
dekaani

Maija-Sisko Tuomaala
opintopäällikkö