Yleisiä ohjeita valmistuville

Tutkintotodistuksen anominen

Kaksiportaisen tutkintojärjestelmään siirtymisen myötä kandidaatin tutkinto ja maisterin tutkinto ovat molemmat itsenäisiä tutkintoja.
Molemmista tutkinnoista myönnetään erilliset todistukset. Kun opiskelija on suorittanut tutkintoon vaadittavat opinnot ml. kypsyysnäytteen, hänen tulee anoa todistusta tutkinnon suorittamisesta. Anomus laaditaan tiedekunnan lomakkeelle, joka on saatavilla www-sivuilla (Valmistumiseen liittyvät ohjeet) ja tiedekunnan kansliassa.Lomake palautetaan tiedekunnan kansliaan.

Tutkinnon suorittaneille annetaan myös Diploma Supplement, joka on englanninkielinen tutkintotodistuksen liite.

Tutkintotodistukseen merkitään koulutusohjelman nimen lisäksi pääaineen ja sivuaineiden nimet, laajuudet ja arvostelu. Sivuaine arvosteluineen merkitään todistukseen, mikäli sivuaineessa on suoritettu opetussuunnitelmassa vahvistettu opintokokonaisuus (15-25 op).

Taiteiden tiedekunnassa kieliopinnot sisältyvät kandidaatin tutkintoon ja ne merkitään erikseen kandidaatin tutkintotodistukseen. Maisteriopintoihin valituilta voidaan edellyttää täydentäviä kieliopintoja ja tällöin kieliopinnot merkitään erikseen maisterin tutkintotodistukseen. 

Keskeneräiset opinnot loppuun avoimessa yliopistossa

Voit opiskella tiedekuntien ja muiden opetusta antavien yksiköiden opetussuunnitelmien mukaisia opintoja avoimessa yliopistossa joko ilta- tai viikonloppuopintoina tai PIA-opintoina. PIA-opinnot ovat perusopetukseen integroitua avointa yliopisto-opetusta ja opinnot järjestetään pääsääntöisesti päiväsaikaan. Lapin yliopistosta valmistuneille PIA-opinnot ovat maksuttomia kahden vuoden ajan, jos haetut opinnot ovat olleet kesken valmistumishetkellä. Ilta- ja viikonloppuopetus sen sijaan on maksullista.

Avoin yliopisto: puh. 016-341 2952, sähköposti: avoin(at)ulapland.fi, osoite: PL 122, 96101 Rovaniemi, käyntiosoite: Yliopistonkatu 8, E-siipi, 1. kerros.