Design, media & markets -maisteriohjelma

Liiketoimintaosaamista luovan talouden tarpeisiin

Design, media & markets -maisteriohjelma kouluttaa liiketoimintaorientoituneita muotoilun ja median osaajia luovan talouden kasvaviin tarpeisiin. Monitieteisestä ohjelmasta valmistuvat työllistyvät suunnittelu-, päällikkö-, johto- ja asiantuntijatehtäviin useille eri aloille. Ohjelman tarjoamalle osaamiselle on tarvetta laaja-alaisesti paitsi luovilla toimialoilla myös perinteisillä tuotanto-  ja palvelualoilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Tieteen ja taiteen rajapinnalla

Tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä medialla ja muotoilulla on yhä keskeisempi rooli sekä arvonmuodostuksen että uusien liiketoimintamallien ja –ratkaisujen kannalta. Ohjelmassa tätä problematiikkaa  lähestytään uudenlaisen tieteen ja taiteen sekä yritysyhteistyön ja tutkimuksen yhdistämisen kautta. Ohjelma antaa ammatillisia valmiuksia analysoida ja ennakoida toimintaympäristöä sekä johtaa ja toteuttaa muotoilun ja median luovaa suunnitteluprosessia osana liiketoiminnan kehittämistä.

Hakuaika maisteriohjelmaan on päättynyt.

Lapin yliopisto jukaisee www-sivuilla niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet siihenluvan hakulomakkeessa. Hyväksyttyjen listalla ei ole julkaisupäivän jälkeen hyväksyttyjäesim. varasijoilta tai oikaisupyynnön perusteella hyväksyttyjä.

TTK/mediatiede

Akimo Minna

Gullsten Maria

Koivuranta Jaana

Saari Aija

Upola Solja

Vainio Virpi

TTK/teollinen muotoilu

Hautamäki Johanna

Huovinen Heidi

Perkkiö Johannes

MLT/johtaminen

Heinistö Marja

Hyytiä Suvi

Koskenniemi Anna-Stiina

Nyström Tiina

Ryhänen Laura

 

Lisätietoja

Maria Keskipoikela
Gsm. 0400 500 222
email:
maria.keskipoikela@ulapland.fi