ylakuva_uus.jpg

Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelma / Applied Visual Arts

Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelma kouluttaa taiteilijoita, jotka voivat suunnitella ja toteuttaa muun muassa matkailualan yrittäjille paikalliseen kulttuuri- ja kertomaperinteeseen perustuvia elämysympäristöjä, kehittää niihin liittyviä palvelutuotteita, toimia erilaisten taidetapahtumien organisoijina tai olla mukana muissa tapahtumissa visuaalisen alan asiantuntijoina. Valmistuneet maisterit (TaM) työskentelevät yrityksissä, kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa sekä alan yhdistyksissä ja instituutioissa.

Koulutus tähtää uuden taiteellisen, toiminnallisen ja tieteellisen osaamisen tuottamiseen sekä sen integroimiseen matkailuun, elämysteollisuuteen ja palveluihin. Koulutus on tiiviissä yhteydessä elinkeinoelämään. Maisteriohjelmaan kuuluva projektiopiskelu ja produktien tuottaminen tapahtuvat pääosin yhteistyössä Lapin ja Barentsin alueen kulttuurilaitosten, sosiaalisektorin, matkailun ja muun elinkeinoelämän kanssa.

Opinnot koostuvat soveltavan kuvataiteen opinnoista ja sivuaineopinnoista. Soveltavan kuvataiteen opinnot ovat ympäristöjen ja yhteisöjen vuorovaikutukseen liittyviä opintoja, projektiopintoja ja tutkimusopintoja. Sivuaineena on suunnitteluopintoja sekä valinnaisia opintoja kuudesta suuntautumisvaihtoehdosta, joita ovat Muotoilu ympäristössä, yrittäjyys, matkailuntutkimus, ympäristöopinnot, Cultural Industries -opinnot tai Arctic Studies -opinnot.

Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelma on kaksivuotinen koulutus. Lapin yliopisto toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutushanke on Pohjoisen kulttuuri-instituutin toimintaa. Opintoja järjestetään Rovaniemellä ja Torniossa. Ohjelman rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahaston Manner-Suomen ESR-ohjelma, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin yliopisto ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.

LUC_KULTTUURIlogo.gifELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.jpgamk_suom.jpgvipuvoimaa_suom.jpg

eu_suomi_vari.jpg

Hakuohjeet