Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tältä sivulta löydät Lapin yliopiston Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) järjestelmäkuvauksen. Kuvauksessa on kerrottu yksityiskohtaisesti niistä menettelytavoista, joilla voit hakea hyväksilukuja esim. aiemmin suorittamillasi opinnoilla tai muulla tavoin hankitulla osaamisella. Sivulta löydät myös tarvittavat lomakkeet.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusajatus on, että opiskelijalta ei vaadita uudelleen suorituksia, joita vastaavat opinnot hän on jo suorittanut toisessa yliopistossa, korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa kotimaassa tai ulkomailla. Opintoja voidaan lukea hyväksi edellyttäen, että koulutuksen tavoitteet saavutetaan. Hyväksilukeminen tapahtuu kahdella tavalla:

- tutkintoon kuuluvia opetussuunnitelman mukaisia opintoja korvataan muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla opinnoilla
- tutkintoon sisällytetään  muualla suoritettuja opintoja, esim. sivuaineita tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja.

Opiskelija voi korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös myös muulla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitulla osaamisella. Tällaista osaamista on voinut syntyä esimerkiksi epävirallisen eli non-formaalisen oppimisen (täydennyskoulutukset, työpaikkojen lyhytohjelmat, vapaan sivistystyön koulutukset ym.) tai arki- eli informaalin oppimisen (työkokemus, luottamustoimissa tai harrastuksissa opitut asiat) yhteydessä. Keskeisessä roolissa on kokemuksen kautta opitut tiedot ja taidot, ei niinkään itse kokemus sinänsä.

Tiedekunnan AHOT-vastaavana toimii opintopäällikkö Maija-Sisko Tuomaala.