Taiteiden tiedekunnan av-laitteiden lainaaminen

Tiedekunnan av-laitteiden lainaaminen on keskitetty niitä varten osoitettuun ja järjestettyyn tilaan. Lainattavista laitteista laaditaan eritelty luettelo, jonka laativat laboratoriomestari   Matti Tuomikumpu ja opettajat Max Juntunen ja Timo Haanpää.

Tiedekunnan av-laitteita lainataan tiedekunnan opiskelijoille opiskelutarkoituksiin ja opetushenkilökunnalle opetukseen liittyviin tehtäviin.  Lainausta varten opettaja toimittaa opiskelijoita koskevat kirjalliset luvat laboratoriomestarille.

Laitteiden lainaus tapahtuu pääsääntöisesti siihen osoitetussa tilassa arkisin klo 13-15 välisenä aikana. Muulloin virka-aikana laboratoriomestari on tavoitettavissa puhelimitse (040 747 4771). Laitteiden laina-aika on pääsääntöisesti kolme vuorokautta ellei muuta sovita. Laitteita lainataan pidemmiksi ajoiksi ja joulu- ja kesälomien aikana vain erittäin perustellusta syystä.

Opetushenkilökunnalle laitteet lainataan paristoineen. Opiskelijoiden tulee itse kustantaa paristot sekä videokameroiden nauhat. Digitaaliset kamerat lainataan kaikille muistikorteilla varustettuina.  Laitteita lainattaessa opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden tulee sitoutua tiedekunnan korvauskäytäntöön laitteen mahdollisen rikkoutumisen, varkauden tai katoamisen yhteydessä.

Lainatut laitteet palautetaan laboratoriomestarille sovittuna aikana. Laitteiden kunto tarkistetaan ja niiden mahdollinen rikkoutumisen tai katoamisen syy selvitetään asianmukaisesti heti niitä palautettaessa. Mikäli laitteen rikkoutumisen/katoamisen syyksi todetaan tahallisuus tai huolimattomuus, voidaan lainaaja määrätä korvausvelvolliseksi. Laitteen lainaajan on välittömästi tehtävä varkaus- tai katoamisilmoitus poliisille sekä toimitettava siitä kopio tiedekuntaan. Mikäli varkaus/katoamistapahtuma on ns. itse aiheutettu, tiedekunta hankkii uuden vastaavanlaisen laitteen ja laskuttaa siitä tiedekunnalle aiheutuneet kustannukset laitteen lainaajalta.

Kuvataidekasvatuksella on myös omassa käytössään video- ja digikameroita, joista vastaa laitoksen päätoiminen tuntiopettaja. Kuvataidekasvatus vastaa näiden laitteiden lainaamisesta ja huollosta. Laitteita lainattaessa opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden on sitouduttava yllä mainittuun korvauskäytäntöön laitteen mahdollisen varkauden tai katoamisen yhteydessä.