Opintoneuvonta

Opinalakohtaista neuvontaa antavat professorit, lehtorit ja assistentit vastaanottoaikoinaan. Lisäksi koulutusohjelmiin on nimetty opettajatuutorit, joiden tehtävänä on opastaa opiskelijaa tavoitteelliseen opiskeluun ja opintojen suunnitteluun sekä tuntemaan oman aineen opiskeluprosessi. Amanuenssit antavat opintoneuvontaa koskien koulutusohjelman opintoja, aikatauluja ja muita opetusjärjestelyjä.

Tiedekunnan opintopäällikkö opastaa yleisissä opintoihin liittyvissä asioissa, mm. tutkintorakennetta, sivuainevalintoja, korvaavuuksia ja valmistumista koskevissa asioissa. Tiedekunnan kanslian opintoasiainsihteerit neuvovat mm. opetusaikatauluissa, tentti-ilmoittautumisissa, opintosuoritusrekisteriä koskevissa asioissa ja muissa käytännön asioissa. 

Yliopiston opiskelupalveluista saa tietoa yleisissä opiskeluja koskevissa asioissa (mm. opintolaina, opintotuki, nimen- ja osoitteenmuutokset, opiskelutodistukset). 

Opettajatuutorit lukuvuonna 2015-2016

Kuvataidekasvatus:
yliopistonlehtori Anniina Koivurova (1. vsk)
yliopistonlehtori (ma) Tuula Vanhatapio (2. vsk)
yliopisto-opettaja (ma) Annamari Manninen/yliopisto-opettaja (ma) Elina Härkönen (3. vsk)
professori (ma) Mirja Hiltunen (4. ja 5. vsk)
yliopistonlehtori Maria Huhmarniemi (maisteriopiskelijat)

Audiovisuaalinen mediakulttuuri:
lehtori Tomi Knuutila (1. vsk)
yliopisto-opettaja Timo Haanpää (2. vsk)
lehtori Max Juntunen (3. vsk)
professori Eija Timonen (4. ja 5. vsk)

Graafinen suunnittelu:
yliopisto-opettaja (ma) Jukka Kiviniemi (1. vsk)
yliopisto-opettaja (ma) Mirja Lönegren (2. vsk)
yliopistonlehtori Silja Nikula (3. vsk)
professori Riitta Brusila (4. ja 5. vsk)
yliopistonlehtori Leena Raappana-Luiro (vaihto-opiskelijat) 

Teollinen muotoilu:
lehtori Lauri Snellman (1. vsk)
yliopisto-opettaja Milla Johansson (2. vsk, vaihto-opiskelijat ja Arctic Art and Design maisteriopiskelijat)
yliopisto-opettaja Hanna Viitasaari/lehtori Simo Hirvelä (3. vsk)
yliopisto-opettaja Pertti Aula (4. ja 5. vsk)
professori Jonna Häkkilä (kv-tutkinnon suorittajat)

Sisustus- ja tekstiilimuotoilu:
yliopisto-opettaja (ma) Jenni-Liisa Yliniva (1. vsk)
yliopistonlehtori Piia Pyrstöjärvi (2. vsk)
yliopisto-opettaja Emmi Harjuniemi (3. vsk)
apulaisprofessori Heidi Pietarinen (4. ja 5. vsk)

Vaatetussuunnittelu:
yliopisto-opettaja (ma) Anu Kylmänen (1. vsk)
lehtori Päivi Rautajoki (2. vsk)
lehtori Leena Rajakangas (3. vsk)
professori Marjatta Heikkilä-Rastas (4. ja 5. vsk)

Yhteystiedot:
opintopäällikkö Maija-Sisko Tuomaala, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
040 356 5180, privatel 2374 
opintosihteeri Raili Heikkilä, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
040 484 4380, privatel 2364 
amanuenssi Susanna Vuorjoki (kuvataidekasvatus, taide- ja kulttuuriopinnot)
etunimi.sukunimi@ulapland.fi , 040 484 4410, privatel 2399 
amanuenssi Marja Ylioinas (audiovisuaalinen mediakulttuuri)
etunimi.sukunimi@ulapland.fi, 040 484 4315, privatel 4315 
koulutuspäällikkö Maria Keskipoikela (teollinen muotoilu, graafinen suunnittelu)
etunimi.sukunimi@ulapland.fi , 0400 500 222, privatel 2346 
amanuenssi Saara Leppänen, (sisustus- ja tekstiilimuotoilu, vaatetussuunnittelu)
etunimi.sukunimi@ulapland.fi , 040 484 4388, privatel 2318