Tekstiili- ja vaatetusala

| Ainejärjestö |

| Alkuperäiset kuvat: Leena Aro | Vaatesuunnittelu: Virpi Helminen |

 

Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijat TAO ry

Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelmien ainejärjestö Lyteva ry. on yhdistynyt Lapin yliopiston taideaineiden yhteiseen ainejärjestöön TAO ry:n.

Tekstiili- ja vaatetusalalla on omat edustajat ainejärjestössä. 

Tiedostot