Tekstiili- ja vaatetusala

| Suoritusohjeita |

| Alkuperäiset kuvat: Leena Aro | Vaatesuunnittelu: Katja Palomaa |


YLEISIÄ OHJEITA KIRJOITUKSILLE

Ohjeet ovat yleisluontoisia suuntaviivoja. Opettajan ja opiskelijoiden tulee kurssin alussa sopia tarkemmin tavoitteista, palauttamisesta, arvioinnista ja palautteesta.

• Kielenkäytön odotetaan olevan virheetöntä, tiivistä ja johdonmukaista
• Käytetään lähdeviitteitä ja lähdeluetteloa
• Yli 5 sivun kirjoituksissa käytetään tarpeen mukaan sisällysluetteloa
• Kuvien käyttö on suotavaa
• Fontti: Times New Roman tai Arial
• Riviväli: 1,5
• Pistekoko: 12
• Marginaalit: vasen 4 cm, oikea 2 - 2,5 cm, ylä- ja ala n. 3 cm
• Tasaus: Oikeassa reunassa mielellään tavutus tai tasaus

Kappalejaon merkitseminen
• JOKO: tyhjä rivi, jolloin kappaleen alkua ei sisennetä
• TAI: sisennys (noin 1 - 1,5 cm), jolloin ei jätetä tyhjää riviä kappaleiden väliin

• Otsikon alla ei ensimmäistä kappaletta sisennetä vaan teksti aloitetaan marginaalista

Otsikko
• Ennen ja jälkeen otsikon vähintään 1 tyhjä rivi
• Otsikkoa kannattaa korostaa lihavoinnilla tai isommalla tekstityypillä
• SUURAAKKOSET vain pääotsikoissa