Tekstiili- ja vaatetusala

| Essee |

| Alkuperäiset kuvat: Leena Aro | Vaatesuunnittelu: Merja Ulvinen ja Minna Ylitalo |


ESSEE

Esseellä tarkoitetaan tietyn opintojakson aihepiiriin liittyvää kirjoitelmaa. Yleisesti ajatellaan, että essee liikkuu kaunokirjallisuuden ja tieteen välimaastossa: kirjallisuudesta muistuttaa kirjoittajan vapaus ja luovuus, tieteestä asiallisuus ja nojautuminen lähteisiin. Tyyli on tärkeä, mutta sisältö vielä tärkeämpi esseen ominaisuus.

Essee ei ole myöskään tieteellinen artikkeli. Opiskelijan kannalta tuo erottelu on tärkeä siksi, että essee on usein nopeampi ja persoonallisempi tapa kirjoittaa. Se perustuu yleensä myös vähäisempään lähdemateriaaliin - tavallisesti vähintään kahteen lähteeseen tai teokseen.

Ja vielä: koska esseessä on kyse suorasta kerronnasta, siihen eivät kuulu ranskalaiset viivat, yhden virkkeen kappaleet, eivätkä runsaat sulkeisiin sijoitetut välihuomautukset.

Esseen rakenne
Essee on tiivis, järkevä kokonaisuus. Esseellä on punainen lanka, tutkimusidea. Esseen aiheen voit valita muuten vapaasti, kunhan se liittyy suoritettavaan opintojaksoon. Kovin laajaa aihetta ei kannata valita. Esseen pituus (sivujen määrä) sovitaan kurssikohtaisesti.

Lähde:
Turun yliopiston Historian laitoksen työryhmä. Merja-Liisa Hinkkanen, Sakari Ollitervo (pj), Riikka Siponen ja Kari Teräs. Syyskuussa 2001.


KIRJALLISUUSESSEEN KIRJOITTAMISOHJEET

Laajuus
3 op = 12 - 16 sivua + kansilehti + lähteet omalla sivulla

Mitä enemmän omaa pohdintaa, sitä suppeampi (12 s.) essee voi olla; jos enemmän lähteiden referointia ilman omaa kommentointia, silloin laajempi (16 s.)

Lähteet
Katso OPSista Tekstiilialan tutkimuksen perusteiden kirjallisuus. On myös mahdollista valita muutakin aineistoa, mutta siitä sovitaan erikseen.

Muista merkitä lähdetiedot ja liitä aiheeseen mahdollisesti liittyvää kuvamateriaalia.