Tekstiili- ja vaatetusala

| Portfolio |

| Alkuperäinen kuva: Lauri Maijala | Vaatesuunnittelu: Heidi Valjus & Riitta Mettomäki |


PORTFOLIO

Portfolio on monimuotoinen, tekstejä ja kuvallista materiaalia sisältävä kooste, joka esittelee tekijänsä osaamista sisältämästään aiheesta. Sisällön teema, laajuus ja ulkoasu voivat vaihdella. Portfolion edellytetään yleensä olevan informatiivinen ja alallamme myös visuaalisesti näyttävä. Portfolio voidaan esittää joko paperisessa tai digitaalisessa muodossa.


Lisätietoa portfoliosta löytyy alla olevista linkeistä.