Tekstiili- ja vaatetusala

| Pro gradu tutkielmat |

| Alkuperäiset kuvat: Leena Aro | Vaatesuunnittelu: Tiina Meriläinen |

 

Koulutusohjelmassa on valittavana joko sisustus- ja tekstiilimuotoilun tai vaatetussuunnittelun suuntautumisvaihtoehto: Molempien alojen opintoihin sisältyvät tutkimuksen perusteet. Pohja laaja-alaiselle tekstiili- ja vaatetusalan tutkimukselle luodaan materiaalien ja suunnittelumenetelmien sekä valmistustekniikoiden hallinnan kautta liittäen mukaan mm. eettiset, ekologiset ja kulttuuriset näkökulmat.