Tekstiili- ja vaatetusala

Vaatetussuunnittelun suuntautumisvaihtoehto | Pro gradu -tutkielmat |

| Alkuperäiset kuvat: Leena Aro | Vaatesuunnittelu: Pirjo Annila |

 

Linkki tutkielmien tiivistelmiin löytyy sivun lopusta.


  pro gradu -tutkielmat 2013

 

 

Anundi Sirpa
#FASHION  #FOLLOWME 20-35-vuotiaiden naisten trendiseuraamistottumukset

Hokkanen Kati
VAATTEITA JA KUVATAIDETA - VAATETUSSUUNNITTELIJAT TAITEEN TEKIJÖINÄ?

Kupsala Heta
ECO-EFFECTIVE FASHION THEORY How to implement the Cradle to CradleR concept into fashion and clothing design? The designer's professional, economic, social and environmental role

Mäkinen Helka
VAATETEKSTIILI Suunniteltavan vaatteen havainnoiminen tekstinä Roland Barthesia soveltaen

Norio Lilli
POP-ARTISTIN ESIINTYMISVAATE. CASE ANTTI TUISKU & SAARA AALTO

Norvanto Krista Pirita
LIFESTYLE-YRITYKSEN DNA Vaatemallisto lifestyle-ajattelun pohjana

Palomaa Katja
MATERIAL VISION INTO FASHION Design, Branding and Innovation in the process of setting up a fashion label: CASE LUXAA

Rorato Erica
MY KNOT. SOCIAL DESIGN PROJECT FOR AWARENESS OF MENTAL DISCOMFORT

Saastamoinen Anna
DIGITAALISESTI YKSILÖITY VAATE. DIGITAALISEN TULOSTAMISTEKNIIKAN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET VAATTEEN YKSILÖIMISESSÄ KÄYTTÄJÄLÄHTÖISESTI

Suhonen Marianne
DESIGN MANAGEMENT METHODS IN PRIVATE LABEL BRAND DEVELOPMENT Case Stockmann: Cristelle & Co


  pro gradu -tutkielmat 2012

 

Haikala Kirsi
PALSTATILAA MUODILLE
- Kuvallisen muotijournalismin synty ja kehitys Suomessa

Heikkinen Marja
LUMILAUTAILUVAATEFIRMOJEN KAVUN JA MENESTEYKSEN TEKIJÄT
- Oman firman suunnittelu

Häggkvist Irene Mikaela
BELLA ITALIA
italialaisen muodin menestystekijät 1500-luvulta nykypäivään vaatetussuunnittelijan
näkökulmasta

Lehmusniemi Anna
MENIKÖ VIESTI PERILLE?
Vaatteen viestintä arkitodellisuudessa

Niskanen Kati
SUURIKOKOISET NAISET URHEILUVAATTEIDEN MAAILMASSA
Tarpeiden ja saatavuuden kartoitus suurikokoisten naisten sisäliikuntavaatteissa

Partanen Asta
NEW LOOKISTA KIVIPESTYIHIN
Nuorisomuodin kehittyminen Suomessa 1950-, 1960- ja 1970-luvuilla

Pirnes Elli
VAATTEEN OSTAMINEN PROSESSINA

Pokela Sari
KIROSANA?
Fashion Theory –julkaisun aineslähtöinen sisällönanalyysi ja muodin tieteellinen tutkimus

Pyhäjärvi Eeva-Mari
Perinteinen vaatetus elinkeinokulttuurin ilmentäjänä Lapin Sompion alueella

Tornberg Miili
Elämyksellinen aistimaisema
Asiakkaiden kokemuksia Marimekon Marikulman myymälästä 2012

Yamaguchi Ryota
Japanese spirit of space, ma in daily life and behind the creation of Japanese Textile Design

Zaitsev Darja
MIEHET HAMEISSA
Vaatekuvien maskuliinisuuden representaatioita

 

 

 

 


  pro gradu -tutkielmat 2011

 

Anttila Satu
SIISTIT KUTEET
Puhdistuspalvelualalla opiskelevien nuorten kokemuksia ja näkemyksiä siivoustyövaatteista

Waltari Moona
PUKEUTUMISNEUVONTA VAATETUSALAN PERUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISESSÄ
- ilmiön tarkastelu kyselytutkimuksen aineistossa

Koistinen Riikka
LUONNONVÄRI VAATTEESSA
Kuluttajan mielikuvat ja käyttäjän kokemukset

Kylmänen Anu
KELATEN BITTIKARTALLE
Pyörätuolin käyttäjän mitat kehoskannerilta kaavatulostimelle


  pro gradu -tutkielmat 2010

Almila Anna-Mari
IN LIGHT, IN SHADOW
The Professional Clothing Picture of Finnish Popular Music Musicians

Arola Teija
POHJOINEN PUKU
Esiintymisasu kansanteatteri Rimpparemmille

Joela Heli
LAUKUN KANTAMISEN ERGONOMIA

Kuusimaa Marja Kaisa
LAADUN MANIFESTI
Vaatesuunnittelun haasteet kestävän kehityksen tukijana

Majoinen Linda
MENNEISYYDEN MUOTIVÄRIT TULEVAISUUDEN APUNA
Miten suunnittelija voi ymmärtää alati vaihtuvia muotivärejä

Rasa Eeva
VAATETUSSUUNNITTELIJOIDEN KÄSITYKSIÄ ERI AMMATTINIMIKKEISTÄ JA NIIDEN KÄYTÖSTÄ

Seppälä Laura
SUSTAINABLE RESPONSIBLE OUTDOOR CLOTHING
What every designer should know

Varis Elina
TEKSTIILI- JA VAATETUSALOJEN YRITTÄJYYS LAPISSA
Mahdollisuudet ja haasteet tänään ja tulevaisuudessa

Vilen Hanna
ESIINTYMISVAATTEEN SATUMAA
Esiintymispukeutuminen osana iskelmälaulajan työtä


  pro gradu -tutkielmat 2009

Kokko Anu
AIKAMME HEIJASTUMIA NUORTEN TYTTÖJEN PUKEUTUMISESSA
Tarkastelussa ja vertailussa rovaniemeläisen ala-asteen kuudesluokkalaisten tyttöjen pukeutuminen vuonna 1997 ja vuonna 2008

Romakkaniemi Jenni
KOIRIEN VAATETUS
Koirien eleet suunnittelijan työkaluna

Sotti Marianne
NÄYTTÄMÖN TOTTA
Kierrätys näyttämöpuvustuksessa


  pro gradu -tutkielmat 2008

Alaraudanjoki Maaret
CASE: HALTI OY
Asiakkaan ja yrityksen näkemykset Halti-brändistä

Bardala Jaana
TYYLIKÄS PUKEUTUJA
Kuluttajien mielipiteet tyylikkään malliston suunnittelun lähtökohtana

Hakala Outi Maija
PRINSESSA RUUSUNEN
Satukuvitus teatteripukusuunnittelun idealähteenä

Heikkinen Eeva-Liisa
AINA SUNNUNTAISIN
Naissukupolvien ketju pukeutuu

Helve Tua
TOSIA MAHDOLLISUUKSIA
Näkökulmia nykytanssipukuun

Huhtanen Stiina
CHIC & SCHICK
Naisten muoti Weimarin tasavallan ajan yhteiskunnassa

Janhila Leena
VAATE ELÄMYKSELLISENÄ TILANA

Jokitie Paula-Leena
MUOTOILUN AJATTOMAT
Tutkimus klassikkouden taustatekijöistä

Kairala Tanja Maarit Piritta
MIKSI VALITSEN MITÄ VALITSEN?
Naisten ajatuksia omiin vaatevalintoihin vaikuttavista tekijöistä

Kinnunen Katja
MENNEESTÄ OPPIMASSA
Farkkuteollisuuden tulevaisuuden mahdollisuudet menneisyydestä käsin

Lehtonen Kirsi (EDM)
SE JOKIN MEISSÄ
Käsillä tekeminen työnä, harrastuksena ja elämäntapana

Majuri Sini
ÄLYKÄS KAUNEUS
Tutkimus uniikista puettavasta älykkyydestä

Oraviita Tanja
TENNISSUKAN VARRESTA:
Kulttuurillinen pukeutumisilmaisu Suomessa

Pelkonen Johanna
NEULE MUODISSA
Kuluttajan näkemyksiä suomalaisesta neuleesta

Rytkönen Annamari
OLEMUS JA OLEMINEN
Joulupukin pukeutusmiskuva

Sarkkinen Marjut
TONTTUPUKU
Maailman lasten mielikuvat suunnittelun ideanlähteinä

Sitomaniemi Hanna
BISNESPUKEUTUMINEN PUKEUTUMISTYYLINÄ
Muutos naisuutislukijoiden vaatetuksessa vuosina 1981-2006

Talsta-Böös Anu
PUKEUTUMINEN OSANA ITSENÄISTYMISTÄ

Vasara Veera
TYHJÄT TAKIT MERKITYKSENKANTAJINA
Vaate(teos) merkkinä nykytaiteessa

Voltti Sirkku
GOOTTITYYLI
Merkityksiä pukeutumiskuvissa      


  pro gradu -tutkielmat 2007

Harjuniemi Emmi
VAATTEEN VERKKOKAUPPA
Asiakkaana nuori mies

Kaartinen Heidi
IHOLLA
Alusasujen vaikutus hyvään oloon suomalaisen naisen näkökulmasta

Kettunen Miia
MINÄ NÄEN SINUT -
kohtaamisia lyhytelokuva Katiskan pukeutumiskuvissa

Korpela Jaana
VAPRIIKIN VERKARÖIJY JA KRÖÖNIRANTUINEN HAME
Rahvaan pukeutuminen Kuusamon seudulla 1700-luvun lopusta 1900-luvun alkuun kansanomaisen pukukulttuurin valossa

Lankinen Heli
LUOVAN ALAN ARKI
Pienten vaatetusalan yritysten markkinointi

Lepomäki Heidi & Puljujärvi Jukka
SEKÄETTÄ -
Unisex-ilmiö mallistosuunnittelussa

Rasimus Tomi
EPÄMUODIKKAAN VIEHÄTYS
Dekonstruktio muodikkaan diskurssissa

Rautajoki Päivi
VARA ON VILUA VANTTUUSSA JA LÄMMINTÄ SUKASSA
Perinnetiedon kyydissä jalkojen alueen villaiseen tulevaisuuteen

Valjus Heidi
TUOTESUUNNITTELUPROSESSI ROCKSERI OY:SSÄ
Markkinointi prosessiin vaikuttajana      


  pro gradu -tutkielmat 2006

Hannuniemi Marika
MUOTOILUHISTORIAN PEILAUS PUKEUTUMISEEN
Suomalaiset ja saksalaiset tekstiiliopiskelijat vertailussa

Isojärvi Hanna
SUOMALAINEN KORKEALUOKKAINEN ATELJEETUOTE JA (HEUTE) COUTURE
Tarkastelussa couture-tuote tämän päivän Suomessa tekijöiden näkökulmasta
 

Kari Kristiina
KOHDUSTA LEIKKIKEHÄÄN
Äitiys- ja vauvamuotia kuluttajan tarpeen mukaan

Mustonen Anne
PAHAN KAUNIIT KAUHEAT KASVOT
Elokuvan Bram Stokerin Dracula

Ruokanen Mari
VAATETUS ITSEILMAISUNA
Nuorten naisten käsityksiä omasta pukeutumisestaan
      


  pro gradu -tutkielmat 2005

Juntunen Mari Kaisa
TUNNEARVON TEKIJÄT
Tutkimus vaatteisiin ja esineisiin kohdistuvasta tunnearvosta fenomenologista lähestymistapaa käyttäen.

Juurikka Maria
MUOTOILIJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TULEVAISUUDESSA
Muotoilijakoulutuksen systeemin hallitun muutoksen kuvaaminen Lapin yliopistossa

Kailanto Virpi
MERKITYKSIÄ MATKOILTA
Leikekirja apuna vaatetussuunnitteluprosessissa

Kosola Maria
RAKKAITA JA MERKITYKSELLISIÄ KASTEPUKUJA
Suvun vanhan perintöpuvun merkitykset nykyajasta käsin tulkittuna

Kukkohovi Mervi
KUKA VAATTEEN SUUNNITTELEE?
Tapaustutkimus asukokonaisuuden suunnitteluprosessista vuorovaikutuksessa loppukäyttäjien kanssa

Leino Sari
SUOMALAINEN LASTENVAATEMERKKI CASE TUTKIMUS:
Rasavil ® - tuotemerkin kehitys vuodesta 1979 vuoteen 2004


   pro gradu -tutkielmat 2004

Falin Petra
MUOTOILUSSA RAKENTUVAN TIEDONTYYPIT
Tapaustutkimus muotoiluprosessista

Holmstedt Päivi
TYÖVAATTEET JA TYÖVIIHTYVYYS
Tutkimus kaupan asiakaspalvelijoiden työvaatteista ja käyttökokemuksellisesta tiedosta

Härkönen Tiina
TAVOITTEENA NORMATIIVINEN IHANNETYTTÖ?
Diskurssianalyyttinen näkökulma koulutyttöjen pukeutumiseen

Kangas Pinte
MUOVIHOUSUT JA NARUTOPPI - NYKYTYTÖN ARKIASU?
Semioottinen kuva-analyysi postimyyntikuvastojen tyttökuvista

Klemola Paula
VAATETUSALAN YRITYKSEN YRITYSKUVAN RAKENTUMINEN WWW-SIVUILLA

Korkka Teija    
TYÖVAATE YRITYKSEN IDENTITEETIN JA TYÖNTEKIJÄN AMMATTI-IDENTITEETIN ILMENTÄJÄNÄ
Työvaatemallisto siivousalan yrityksen työntekijöille

Laakso Tuija
VALMISVAATTEIDEN MITOITUS JA MITTATAULUKON UUDISTUS

Matala Riikka
SUKUPUOLITTUNEET KYBORGIT VAATETUSSUUNNITTELUN HAASTEENA
Malli älyvaatesuunnittelun tueksi

Räisänen Tanja
E-LEARNING JA DESIGN
Verkko-opiskelu vaatetussuunnittelun koulutuksessa

Vehmas Kati
INNOVAATIOITA LUOMASSA 
Prosessin tutkimus ongelmanratkaisusta konseptisuunnitteluun

Vuolio Hanna-Kaisa
LUOVA TOIMINTA ITSEANALYYSINA
Kokemuksellisuus vaatesuunnittelun kontekstissa

 


 

pro gradu -tutkielmat 2003

Iso-Heiniemi Erika
TODELLISTA SURREALISMIA
Realistisia käyttövaatteita surrealistisista ideoista

Kauppinen Outi 
VARTALONSA VANKI
Naispuolisen vaatetussuunnittelun opiskelijan käsityksiä länsimaisesta naisihanteesta

Kuusela Anne           
ISTUVA MUOTO                              
Esteetöntä vaatetusta palvelevan tiedonhankintamallin luonti ja testaus

Mattelmäki Anna
VISUAALINEN MUKAVUUS
Tutkimus pukeutumisen visuaalisesta viehättävyydestä

Myllylä Minna
MODERNISTISEN VAATETUSSUUNNITTELUN IDEA

Pursiainen Paula Marianne
VIRTUAALI-PUKEUTUMISKUVA
Visuaalisen 3D prototyypin informatiivisuus ja prototypoinnin kommunikatiivisuus vaatetuksen käytettävyyden arvioinnissa

Rantanen Marja-Liisa
KOIRANKARVASTA CHIENGORAAN
Käyttäjätutkimus koirankarvalangan hyödynnettävyydestä neulevaatesuunnittelussa ja neuleasuissa

Sandvik Suvi
OIRE
Ajan vaikutus muotitaiteilijaan ja hänen työhönsä


pro gradu -tutkielmat 2002

Guttorm Inka
GÁKTISTA NYKYPÄIVÄÄN
Saamelaisten vanha pukeutumisviisaus tämän päivän vaatteessa

Hamara Minna
ERÄVAATE EEVALLE
Peninkulman Taival, aiheena naisen eräpukeutuminen

Rutanen Jaana
MUODONMUUTOS – KÄSIKIRJOITUKSESTA PUVUKSI
Tähtiä aamutaivaalla –näytelmän teatteripuvustuksen suunnitteluprosessi

Saarivaara Johanna
MORSIAN JA PRINSESSAMORSIAN
Myyttien vaikutus morsiuspukuun


pro gradu -tutkielmat 2001

Axelsson Miia
URHEILULLISUUS MODERNINEN JA VAATETUKSELLISENA ILMIÖNÄ
Pohdintoja muodista, urheilevan ja liikkuvan ruumiin taustoista, ajasta sekä mediasta

Keskipoikela Maria
DESIGN MANAGEMENT TOIMINTATAVAKSI
Täydennyskoulutuksen rooli yrityksen muotoiluosaamisen kehittämisessä

Pöykkö Sirpa
PUKEUTUMISEN MUISTIO
Naisten muistoja lapsuusajan pukeutumisesta

Rosala-Kauranen Anne
IKÄÄNTYNEEN NAISEN SUHDE MUOTIIN
Kävelypukumallisto ikääntyneelle naiselle

Schroderus Seija
VAATE NAISEN KOKEMUKSENA TUTKIMUS VAATTEEN JA MATERIAALIN MERKITYKSESTÄ SUOMALAISELLE NAISELLE

Sirkka Anja
VAATTEEN MERKITYKSELLISTYMINENTAIDETEOKSENA
Lappilainen kulttuuri ja identiteetti lähtökohtana omaan luovaan työskentelyyn vaatetussuunnittelijana ja kuvataiteilijana


pro gradu -tutkielmat 2000

Angeria Marjaana
POSTMODERN-MUSIIKKIVIDEON MAAILMA IDEALÄHTEENÄ VAATEKOKOELMAN SUUNNITTELULLE

Asamäki Päivi ja Moisala Paula
KERROSPUKEUTUMINEN KYLMÄSSÄ ILMANALASSA
Sovelluskohteena lappilaisten matkailuyritysten naispuoliset työntekijät

Kauppinen Johanna
KYLMÄN ILMANALAN ELÄMYSVAATE

Koukkula Vaula
CATWALK KUVARUUDULLA

Tapaustutkimus vaatemalliston suunnittelusta ja multimedian käytettävyydestä sen esittelyssä

Niemi Heli
ANORAKKEJA JA LEHMÄNLANNAN HAJUA?
Maanviljelijän työ ja maailmankuvan pohjana ns. piipahtamisvaatteen suunnitteluprosessille

Puhto Elina
LADY LINE -AJOASU NAISILLE:
Moottoripyöräily ja -kelkkailu vaatetussuunnittelullisena haasteena

Tervamäki Susanna
KESTÄVÄ KEHITYS VAATETUSSUUNNITTELUSSA
Teoreettisia lähtökohtia ja luonnoksia lastenvaatemallistoa varten


pro gradu -tutkielmat 1999

Hildén Marjatta
PÄSSINPÖKKIMÄSTÄ HIGH-TECHIIN
Fenomenologinen tutkimus kylmävaatetusmateriaalien funktionaalisista ominaisuuksista

Kyytsönen Saara
MONINAINEN KORISTAUTUNUT NAINEN
Feministinen lähtökohta vaatetussuunnitteluun

Toljamo Anna
VAATETUSSUUNNITTELIJAN KOULUTTAUTUMINEN JA AMMATTIKUVAN MUOTOUTUMINEN