Tekstiili- ja vaatetusala

  | Tuotekehitys ja tutkimushankkeet |

| Alkuperäiset kuvat: Leena Aro | Vaatesuunnittelu: Riikka Oikarainen, Solja Temmes, Elina Antila |

 


Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelmat antavat valmiudet huomispäivän yhteiskunnan tekstiilien ja vaatetuksen asiantuntijoille, jotka yhdistävät uusin tavoin paikallisuuden ja globaalisuuden.

Koulutusohjelmat ovat osallisena kansainvälisen tieteen, taiteen ja teknologian kehityksessä, ja  pyrkivät yhdistämään oman osaamisensa tekstiili- ja vaatetussuunnittelun tutkimukseen ja kehittämiseen. Tutkimuslaboratorioissaan ja studioissaan sekä suunnittelutyön koekentillä yksikkö tarjoaa mahdollisuuksia etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja 2000-luvun haasteisiin.

Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelmien digitaalisen suunnittelun studio (virtual design studio) yhdessä tiedekunnan uuden median tutkimusyksikön kanssa muodostavat tehokkaan tietokonemallinnus- ja visualisointiympäristön, joissa vaativatkin virtuaalitodellisuus- ja simulaatiosovellukset ovat mahdollisia.


           
Päättyneet hankkeet ja projektit:

 Woollen Innovations 1.1.2012 - 31.12.2013
BODY-FIT 1.8.2009 - 31.7.2011
KEHOSKANNERI: Virtuaalinen mittaus-, suunnittelu- ja sovitusympäristö | Kehoskanneri ja ohjelmisto infrastruktuuri 15.2.2009 - 31.5.2009
VAPI: Vaatetusalan yrittäjyyden pilottihanke 1.2.2007 - 31.12.2007
HOIVI: Hoitava villa 1.2.2006 - 31.10.2007
DUODJI:
Saamenkäsityöstä muotoiluun -koulutus 1.6.2006 - 31.10.2007
LUXURY: Emergence of Luxury: Multidisciplinary Approach to Hidden Values and Pleasure Factors in New Design Products in Different Societal Communities 2004-2007
CoDes: Sosiaalisen luovuuden tukeminen yhteisöllisessä suunnittelussa 2003-2006
MeMoGa: Puettavan älykkyyden tutkimusmenetelmät ja mallit: poikkitieteellinen lähestyminen tuotteiden käytettävyyteen 2003-2005
Future Finders: Strateginen muotoilu ja edelläkävijyyden mallintaminen 15.11.2004-15.11.2005
HOIVI: Hoitava villa -esivalmisteluhanke 1.6.2002 – 31.5.2003
I-Sport: Älykkäät kuntoilun vaatekonstruktiot ja kuntoilijan hyvinvointi 2001-2003
Wearcare: Älykkäiden materiaalien soveltaminen ammatti- ja työvaatetuksessa 2001-2002
Älymateriaalit: Älykkyyden ja vaatteen toimivuuden yhdistäminen tuotteen designiin 2000-2001
Cyberia: Selviytymisvaatteen prototyyppi arktisiin olosuhteisiin Reima - Tutta Oy:lle 1999-2000
LUMO: Lapin lumo tekstiileissä ja vaatteissa 1998-2000
ELVI: Elämisen välineitä ikääntyneille 1998-1999
Tulevaisuuden tekstiilit ja vaatteet: Tutkimus- ja tuotekehityshankkeen esiselvitys 1998-1999