Tekstiili- ja vaatetusala

| Vaatetusalan suuntautumisvaihtoehto   |Tuotekehitys ja tutkimushankkeet |

Älyvaate -projektit:

2003 -2005  MeMoGa Proaktiivinen tietotekniikka -tutkimusohjelma

Puettavan älykkyyden tutkimusmenetelmät ja mallit tutkimushanke


Rahoittaja: Suomen Akatemia
Konsortio: Lapin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Kuopion yliopisto2001 -2003  
I-sport

Älykkäät kuntoilun vaatekonstruktiot ja kuntoilijan hyvinvointi tutkimus- ja tuotekehityshanke.

Keskeinen näkökulma tutkimuksessa on se, miten urheilu- ja vapaa-ajan vaatteen loppukäyttäjät arvottavat käyttökontekstin sekä vaatteiden käyttötilanteet. Hankkeeseen liittyy konseptisuunnittelun osuus.

Rahoittaja: TEKES
Yhteistyökumppanit: Nokia Mobile Phones, Suunto Oy, L-Fashion Group Oy/Rukka, Rovaniemen ammattikorkeakoulu; Liikunta ja vapaa-aika


2001 -2002  WearCare

Älykkäiden materiaalien soveltaminen ammatti- ja työvaatetuksessa tutkimushanke.

Rahoittaja: TEKES
Yhteistyökumppanit:  Nokia Research Center, Laitosto Oy, Finlayson Forssa Oy, Tampereen teknillisen korkeakoulun tekstiili- ja vaatetustekniikan yksikkö

 

2000 -2001  Älyvaatemateriaalit

Älykkyyden ja vaatteen toimivuuden yhdistäminen tuotteen designiin.

Rahoittaja: TEKES
Yhteistyökumppanit: Nokia Research Center, Reima-Tutta Oy, Tampereen teknillisen korkeakoulun tekstiili- ja vaatetustekniikan yksikkö

 

1999 -2000  Cyberia

Selviytymisvaatteen prototyyppi arktisiin olosuhteisiin Reima - Tutta Oy:lle.

Rahoittaja: TEKES
Yhteistyökumppanit: Nokia Mobile Phones,  Reima - Tutta Oy, Reima - Smart Clothing, Reima - Clothing+, Suunto Oy, Polar Electro, Du Pont,
Tampereen teknillisen korkeakoulun tekstiili- ja vaatetustekniikan yksikkö

 

1998 -1999 Tulevaisuuden tekstiilit ja vaatteet

Tutkimus- ja tuotekehityshankkeen esiselvitys.

Tutkimus kohdentuu teollisuuden esittämiin arvioihin uuden suunnittelu- ja materiaaliteknologian sekä ns. älykkäiden järjestelmien tarjoamista suunnittelullisista ja tuotekehityksellisistä mahdollisuuksista, käyttötarpeesta ja hyödennettävyydestä suomalaisessa tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa.


Rahoittaja: TEKES
Yhteistyökumppanit: Nokia Mobile Phones,
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry. 

 

Valokuvat:
Vesa Kaski
Jani Johansèn