Tekstiili- ja vaatetusala

|  Vaatetusalan suuntautumisvaihtoehto | Tutkimushanke |

 

 Body-Fit_paasivu_02.jpg


Body-Fit -tutkimushankkeen tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen palveluverkosto alan yhteistyöyritysten kanssa ja tarkastella mittaus- ja suunnitteluteknologian hyödyntämistä hankkeen kolmessa osiossa:

1) virtuaalisessa vaatteen muotoilussa,
2) virtuaalisessa verkkosovelluksessa ja
3) mittauspalveluiden tuotteistuksessa.

Virtuaalinen vaatteen muotoilu osioissa tarkastellaan vaatteen virtuaalista mittaus-, suunnittelu-, kaavoitus- ja sovitusprosessia, jotka perustuvat kehoskannerilla saatuihin digitaalisiin mittoihin sekä 3-ulotteisiin malleihin sekä uusiin suunnittelu- ja kaavoitusohjelmistoihin. Osio sisältää useita autenttisia käyttäjälähtöisiä vaatesuunnitteluhaasteita todellisille kohderyhmille. Jokaisen muotoilukokeilun tavoitteena on oman erityisalueen asiakaslähtöisen käyttäjätiedon tallennus, tiedon testaus ja innovatiivinen käyttäjien tarpeiden ja toiveiden mukainen kehoskanneri- ja suunnitteluteknologian hyödyntäminen. Muotoilukokeiluiden kohderyhminä ovat mm.: poliisit, liikuntarajoitteiset ja urheilijat.

Virtuaalinen verkkosovellus osioissa tarkastellaan vaatteen kehoskannerilla saatujen mitta- ja 3D -mallitietojen hyödyntämistä vaatetuksen verkkokauppasovelluksissa sekä animaatio-, peli- ja/tai sosiaalisen median sovelluksissa. Osio sisältää sisällöntuotanto- ja teknologiakokeiluja, joissa tehdään konseptitason suunnittelua sekä kehoskanneriteknologiaan liittyvien ohjelmistojen ja erilaisten ICT-, 3D- ja pikamallinnustekniikoiden välisiä yhteensopivuuskokeiluja. 

Mittauspalveluiden tuotteistus osiossa tuotteistetaan kehoskanneri- ja suunnitteluteknologiaan pohjautuvat palvelut ja kartoitetaan potentiaaliset asiakkaat ja luodaan yhteistyöverkostoa. Palveluiden tuotteistuksessa taustalla on hankkeen aikana kerätyt käyttökokemukset osioiden 1 ja 2 muotoilu-, sisällöntuotanto- ja teknologiakokeiluista sekä tietoa kansainvälisen tutkimuksen ja teknologioiden soveltamisen nykytilasta. 


BODY-FIT -TUTKIMUSHANKKEEN LOPPUJULKAISU (PDF):
Vaatemuotoilu kehoskannauksen valossa. Body-Fit -tutkimushankkeen tuloksia.
Mari Pursiainen (toim.)
 
Vaatemuotoilu kehoskannauksen valossa.
| PÄÄRAHOITTAJA |
| TEKES, teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus  |
| Euroopan aluekehitysrahasto EAKR / EU |

   


| YHTEISTYÖKUMPPANIT |
Rahoittajia mm.:
Erityislasten Omaiset ELO ry
Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus
Matti Ylipiessa tmi
MebDesign
Poliisin tekniikkakeskus
Pukija La Stra  tmi
Rimpparemmi / Lapin läänin kansantanssiyhtye ry

Muita kumppaneita mm.:
BRP Finland Oy
Carousel Oy
Housuhuone tmi / Ergo Mode
Lapin ammattiopisto
Lapin urheiluopistosäätiö / SantaSport
Laptikki Oy
Lectra Suomi Oy
Mieland Oy
Ompelimo Seija Hirsivaara
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Studio Tuumat Oy
Tilausasut Colttu tmi

Lapin yliopiston vaatetusalan koulutusohjelman
opiskelijat & henkilökunta


| HANKEEN KESTO |
1.8.2009 - 31.7.2011


| LAITTEET & OHJELMISTOT | 
Modaris ModePro & 3D Fit, Lectra Suomi Oy
Symcad ST-4C kehoskanneri & Morpho-ohjelmistot, Telmat Industrie


| HANKKEEN YHTEYSTIEDOT | 
| Lapin yliopisto |
| Taiteiden tiedekunta | Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelma |

Professori Marjatta Heikkilä-Rastas
marjatta.heikkila-rastas(at)ulapland.fi
PL 122, 96101 Rovaniemi
Gsm 050 590 9314 
Puh 040 484 4371, privatel 2316
Fax (016) 362 931

Projektipäällikkö Mari Pursiainen
mari.pursiainen(at)ulapland.fi
Puh 040 486 5120, privatel 3325

Projektitutkija Heidi Kaartinen
heidi.kaartinen(at)ulapland.fi
Puh 040 484 4375, privatel 3141

Projektitutkija Emmi Harjuniemi
emmi.harjuniemi(at)ulapland.fi
Puh 040 484 4383, privatel 3143

Tutkimusapulainen Elena Pennanen
(ma 15.10.2009-15.1.2010)
epennane(at)ulapland.fi