Tekstiili- ja vaatetusala

| Vaatetusalan suuntautumisvaihtoehto | Tuotekehitys ja tutkimushankkeet |CoDes
Sosiaalisen luovuuden tukeminen yhteisöllisessä suunnittelussa

Life as Learning -tutkimusohjelma
2003 - 2006  

  


Tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida muotoiluprosessi toteuttamisen välityksellä tapahtuvan oppimisen haasteita eri koulutusasteilla.

Hanke kohdistuu niihin uusiin mahdollisuuksiin, joita virtuaaliset muotoiluympäristöt tarjoavat koulutusyksiköiden välisten sekä koulutuksen ja työelämän välisten raja-aitojen murtamiseen.

Tavoitteena on kehittää tutkimusvälineitä teollisen muotoiluprosessin ja siinä tapahtuvan kommunikaation analyysiin virtuaalisessa työ- ja toimintaympäristössä.


Hankkeen julkaisuluettelo löytyy englanninkielisiltä kotisivuilta.


 | RAHOITTAJA |
| Suomen Akatemia |

| TUTKIMUSOHJELMA |
| Life As Learning |

| TEEMA |
| Learning environments, ICT, Knowledge Creation and New Forms of Learning |

| KONSORTIO |
| Joensuun yliopisto, Lapin yliopisto |

| YHTEYSTIEDOT |
| Joensuun yliopisto |
| Kasvatustieteiden tiedekunta | Savonlinnan opettajankoulutuslaitos |
Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen
pirita.seitamaa-hakkarainen@joensuu.fi
PL 55, 57101 Savonlinna
Puh 015 511 7641
Fax 015 531 060

Emeritusprofessori Pirkko Anttila
pirkko.anttila@akatiimi.fi
Mannerheimintie 15, 49400 Hamina
Gsm 040 506 6076
Fax 05 354 2002 

Tutkija Henna Lahti (vv)
henna.lahti@helsinki.fi
Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus
Psykologian laitos
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Puh 09 191 29474

Tutkija Kaiju Kangas (vv)
kaiju.kangas@helsinki.fi
Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus
Psykologian laitos
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Puh 09 191 29471
Fax 09 191 29481

Tutkija Marjut Iivonen
marjut.iivonen@helsinki.fi
Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus
Psykologian laitos
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Puh 09 191 29471
Fax 09 191 29481


| Lapin yliopisto |
| Taiteiden tiedekunta | Tekstiili- ja vaatetusalan laitos |
Professori Minna Uotila
minna.uotila@ulapland.fi
PL 122, 96101 Rovaniemi
Gsm 040 556 2893
Fax 016 341 2333

Tutkija Mari Pursiainen
(07/2006 saakka)
mari.pursiainen@ulapland.fi