Tekstiili- ja vaatetusala

| Koulutuksen kehittämishanke |

 

DUODJI
Saamenkäsityöstä muotoiluun -koulutus

1.6.2006 - 31.10.2007


Hankkeen taustalla on tarve kehittää saamelaistaiteen käsi- ja taideteollisuusalan korkeampaa koulutusta Suomen saamelaisalueella; perinteisen saamen käsityökulttuurin ja korkeatasoinen muotoilun osaamisen yhdistäminen sekä uudenlaisten opetus- ja oppimismallien kehittäminen ja testaaminen. Saamelaisalueen elinkeinoelämän ja nuorten koulutusmahdollisuuksien kehittäminen on tärkeä osa Pohjois-Suomen kehittymistä ja alueellista tasa-arvoa.

SAKK eli Saamelaisalueen koulutuskeskus  on jo vuosia järjestänyt keskiasteen koulutusta perinteisessä elinkeinossa, saamenkäsityössä. Saamenkäsityö eli duodji on tärkeä pää- tai sivuelinkeino koko saamelaisalueella. Duodji on olennainen osa saamelaiskulttuuria ja alkuperäistietoa, jonka kehittäminen, tutkiminen ja opetuksen edistäminen voi tuoda merkittäviä inhimillisiä voimavaroja myös modernin muotoilun alalle.

Saamelaisten käsityöperinne on kulttuurisesti, materiaalisesti ja visuaalisesti omaleimaista, ja siksi sillä on paljon annettavaa modernille muotoilulle (mm. tekstiili- ja vaatetusala, teollinen muotoilu). Perinteisen käsityön ja modernin muotoilun yhdistäminen on haastava prosessi, minkä vuoksi tarvitaan korkeakoulupohjaiseen opetukseen perustuvaa kehittämistä. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on luoda kandidaatintutkintoon johtava koulutus, joka järjestetään pääosin Inarissa.

Hankkeen tuloksena on uusi 25 op:n sivuainekokonaisuus ”saamenkäsityöstä muotoiluun”, jonka aikana kehitetään ja testataan uudenlaisia perinteisen käsityön ja modernin muotoilun yhdistäviä koulutussisältöjä. Koulutuksessa tullaan hyödyntämään alkuperäiskansojen kulttuurin ja hiljaisen tiedon soveltuvuutta korkea-asteen opetukseen. Lisäksi hankkeessa tullaan kehittämään opintojaksoja, joissa yhdistetään saamenkäsityön mestarin ja muotoilijan toteuttamaa asiantuntemusta.

Hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoon kuuluvat: Lapin lääninhallitus, Lapin yliopisto, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Saamelaiskäräjät, Sámi Duodji ry:n edustaja, käsityöyritysten edustaja ja Lapin Maakuntakorkeakoulu.


DUODJI -hankkeen julkaisu löytyy pdf -tiedostona sivun alalaidasta.

Toim. Petri Kivelä
Pohjatuuli | Saamenkäsityöstä muotoiluun -hanke

| Myös verkkojulkaisu 
Lapin yliopisto, Tekstiili- ja vaatetusala
Taiteiden tiedekunnan julkaisuja D12
Opintojulkaisuja, Rovaniemi 2007


| RAHOITTAJAT |
| Euroopan sosiaalirahasto ESR |
| Tavoite 1 -ohjelma | 

       

| YHTEISTYÖKUMPPANI |  
| Saamelaisalueen koulutuskeskus |

| YHTEYSTIEDOT | 
| Lapin yliopisto |
| Taiteiden tiedekunta | Tekstiili- ja vaatetusalan laitos |
Professori Kristiina Hänninen
kristiina.hanninen(at)ulapland.fi
PL 122, 96101 Rovaniemi
Puh 016 341 2317
Gsm 040 772 6588
Fax 016 341 2361

Projektipäällikkö Petri Kivelä
petri.kivela(at)ulapland.fi
Gsm 0400 598 516
Fax 016 341 2361

| SOGSAKK  - saamelaisalueen koulutuskeskus |
Koulutussuunnittelija Samuel Valkeapää
samuel.valkeapaa(at)sogsakk.fi
Puh 016 671 385
Fax 016 671 426