FutureFinders - Strateginen muotoilu ja edelläkävijyyden mallintaminen

15.11.2004 - 15.11.2005

MUOTO 2005 - Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 - 2005

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää tulevaisuuden edelläkävijöiden (FutureFinders) design tuotteisiin sekä teknisesti korkeasti profiloituviin tuotteisiin liittämiä arvorakenteita ja tuotteiden sekä palveluiden käyttöreittejä.

Toisena tavoitteena on keskittyä menetelmäosaamisen kehittämiseen vaate- ja tuotemuotoilun näkökulmasta. Hankkeen kolmantena tavoitteena on selvittää, millaisia tuotteita, niiden käyttötapoja ja käyttöä tukevia palveluja tulevaisuuden elämysten löytäjät arvostavat.

Hankkeen julkaisuluettelo löytyy englanninkielisiltä kotisivuilta.


| RAHOITTAJA |
| Teknologian kehittämiskeskus Tekes  |

| TUTKIMUSOHJELMA |
|
 MUOTO 2005 - Teollisen muotoilun teknologiaohjelma |

| YHTEYSTIEDOT |
| Lapin yliopisto |
| Taiteiden tiedekunta | Tekstiili- ja vaatetusalan laitos |
Professori Minna Uotila
minna.uotila@ulapland.fi
PL 122, 96101 Rovaniemi
Gsm 040 556 2893
Fax 016 341 2333

Projektipäällikkö Pertti Aula
pertti.aula@ulapland.fi
Puh 016 341 2347

Tutkija Kati Vehmas
kati.vehmas@ulapland.fi