Hoitava villa -esivalmisteluhanke käynnistyi kesällä 2002. Se on EU-rahoitteinen EMOTR -hanke, jonka toteutusaika on 1.6.2002 – 31.5.2003. 

Suomenlammas ja sen tuottama villa liittyvät oleellisesti suomalaiseen ja lappilaiseen perinnekulttuuriin. Suomenlampaan villa on kansainvälisestikin arvostettua erityisominaisuuksiensa (pehmeys, kiilto, kiharuus, värivaihtelut) perusteella. Pohjoisen arktisissa olosuhteissa villaa on perinteisesti käytetty monipuolisesti vaatetus- ja sisustustekstiilien valmistuksessa sekä myös hoitavissa tarkoituksissa.

Tämän EMOTR-hankkeen tavoitteena on suomenlampaan villan ja raakavillan tuotanto-, käyttö- ja liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen sekä selvitykseen perustuvan toimintamallin ja perusverkoston esittäminen.

Esivalmisteluhankeessa selvitetään mm.

  • villan monipuolisia ominaislaatuja, kuten hoitavia ominaisuuksia sekä luonnonmukaisten vanumis- ja huopumisominaisuuksien laaja-alaista hyödyntämistä
  • raakavillan käyttöä jalostamatta sitä langaksi
  • lappilaisten toimijoiden ja elinkeinoharjoittajien yhteistyön ja verkostoitumisen edistämisen mahdollisuuksia
  • mahdollisuuksia omalta alueeltamme saatavan raaka-aineen tuotteistamiseen alueen työvoiman turvin

Huomiota kiinnitetään myös materiaalin käyttöönoton ja erilaisten työtapojen ekologisuuteen. Tarkoituksena on löytää ne ongelmakohdat villan tuotannossa, jotka kuormittavat luontoa ja saada kuitenkin puhdasta ja sävyiltään luonnonmukaista villaa.

Kun raaka-aine hankitaan suoraan lähialueen tuottajilta, vältytään materiaalin ympäristövaikutusten epätietoisuudelta ja kuljetuksilta. Lapin kylmässä ilmanalassa ja kohtuullisten pienten lampoloiden puitteissa ei myöskään tarvita ympäristöä kuormittavia loiseläin- ja kointorjunta-aineita.

Hankkeen tavoitteita ovat mm.

  • jätteeksikin mielletyn villan hyötykäyttö
  • suomenlammasrodun säilyminen
  • villan hoitavien vaikutusten selvittäminen
  • maaseudun kulttuuriympäristön säilyminen ja viihtyvyyden lisääminen
  • maisemahoidollinen näkökulma

Esivalmistelun aikana syntyvää mallia/toimivaa perusverkostoa lähdetään kehittämään varsinaisessa, esivalmistelun jälkeisessä hankkeessa. Siinä yliopiston, tutkimuslaitosten, oppilaitosten, villantuottajien sekä käyttäjien välisen yhteistyön tuloksena toivotaan syntyvän uusia hoitavia villatuotteita ja siihen pohjautuvaa elinkeinotoimintaa sekä matkailun ohjelmapalvelutuotantoa.

Yhteistyökumppanit

Hoivi- esivalmisteluhanke toteutuu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, joita ovat:
Lapin keskussairaalan Kipupoliklinikka
Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala/ hoitotyö
Lapin Luonto-opisto, Kittilä
Ylläksen Viini ja Willa, Kolari
Kauko Saarelan maatila, Songan kylä
Lapin yliopisto: Design Park, Elvi-hanke

 
Lisätietoja:

Kristiina Hänninen, professori
Puh: 016 341 2317, 040 772 6588
email:
Kristiina.Hanninen@ulapland.fi