Tekstiili- ja vaatetusala


| Vaatetusalan suuntautumisvaihtoehto | Tuotekehitys ja tutkimushankkeet |
 

Luxury
Emergence of Luxury:
Multidisciplinary Approach to Hidden Values and Pleasure Factors in New Design Products in Different Societal Communities

Teollisen muotoilun -tutkimusohjelma
2004 - 2007  

  Tutkimushankkeen tavoitteena on käsitteellistää korkeantason design tuotteiden olemusta sekä historian tutkimuksen että tulevaisuuden tutkimuksen perspektiivissä. Hankkeessa analysoidaan tuotteisiin kätkeytyvän hiljaisen tiedon (tacit knowledge) ja suunnittelutaidon (design competence) merkitystä erilaisten käyttäjien ja yhteisöjen käyttökokemuksessa.

Hanke kohdentuu varhaisen brandiajattelun kuvaukseen ja tulevaisuuden brandiajattelun mallintamiseen. Käyttäjätuntemukseen perustuen luodaan tuotekonsepteja ja tutkitaan niiden käytettävyyttä sekä sosio-ekonomisen statuksen ja identiteetin muodostumista.

Projektin tuloksia voidaan suoraan käyttää niin tutkimuksessa kuin vaatetusteollisuuden suunnittelu- ja markkinointiprosesseissakin. Projekti tuottaa fokusoitua tietoa suunnittelijan, tuotteen ja loppukäyttäjän välisestä vuorovaikutuksesta sekä näkökulmia siihen, miten tätä tietämystä voitaisiin parhaiten soveltaa tulevaisuuden vaatetussuunnitteluun. Hankkeessa tehty tutkimus- ja kehitystyö tarjoaa lähtökohdat ymmärtää kuluttajien valintoja ja päätöksiä sekä niitä arvoja, joita erilaiset yhteisöt korostavat suhteessa uusiin, tulossa oleviin tuotteisiin.


Hankkeen julkaisuluettelo löytyy englanninkielisiltä kotisivuilta.


| RAHOITTAJA |
| Suomen Akatemia |

| TUTKIMUSOHJELMA |
| Teollinen muotoilu |

| KONSORTIO | 
| Lapin yliopisto, Helsingin yliopisto |

| YHTEYSTIEDOT |
| Lapin yliopisto |
| Taiteiden tiedekunta | Tekstiili- ja vaatetusalan laitos |
Professori Minna Uotila
minna.uotila@ulapland.fi
PL 122, 96101 Rovaniemi
Gsm 040 556 2893
Fax 016 341 2333

Tutkija Pertti Aula
(11/2005 saakka)
pertti.aula@ulapland.fi

Tutkija Petra Falin
(02/2006 saakka)
petra.falin@ulapland.fi

Tutkija Piia Rytilahti
piia.rytilahti@ulapland.fi
Puh 016 341 2315
Gsm 040 577 8943
Fax 016 341 2361


| Helsingin yliopisto |
| Käyttäytymistieteellinen tiedekunta | Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos |
Tutkija Ritva Koskennurmi-Sivonen
ritva.koskennurmi-sivonen@helsinki.fi
PL 8, 00014 Helsingin yliopisto
Puh 09 191 29724
Fax 09 191 29701