Tekstiili- ja vaatetusala

| Vaatetusalan suuntautumisvaihtoehto | Tuotekehitys ja tutkimushankkeet |

 


MeMoGa

Puettavan älykkyyden tutkimusmenetelmät ja mallit:
poikkitieteellinen lähestyminen tuotteiden käytettävyyteen
 

Proaktiivinen tietotekniikka -tutkimusohjelma
2003 -2005  

Hankkeen tarkoituksena on analysoida, millaisia jäsentämistapoja vaatetuksen ja pukeutumisen tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat tarjoavat kaikkialle leviävän jokapaikan tietotekniikan, älykkään ympäristön palveluiden ja aktiviteettien sekä sosiaalisten tilanteiden jäsentämiselle.

Tutkimuskohteena on sekä ei-vielä-olemassa-olevat tuotteet, simulaatiot että tuotemuotoilut. Selvitetään, millainen on puettavan älykkyyden palveluiden ja aktiviteettien luonne ja millaisia sosiaalisia ja emotionaalisia vasteita älykkäät vaatteet ja interaktiiviset materiaalit käyttäjässään eri käyttötilanteissa ja konteksteissa synnyttävät.


Hankkeen julkaisuluettelo löytyy englanninkielisiltä kotisivuilta.

 

| RAHOITTAJA |
| Suomen Akatemia |

| TUTKIMUSOHJELMA |
| Proaktiivinen tietotekniikka |

| KONSORTIO |  
| Lapin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Kuopion yliopisto |

| YHTEYSTIEDOT | 
| Lapin yliopisto |
| Taiteiden tiedekunta | Tekstiili- ja vaatetusalan laitos |
Professori Minna Uotila
minna.uotila@ulapland.fi
PL 122, 96101 Rovaniemi
Gsm 040 556 2893
Fax 016 341 2333

Tutkija Riikka Matala
riikka.matala@ulapland.fi

Tutkija Jukka Mäyrä
jukka.mayra@ulapland.fi

| Tampereen teknillinen yliopisto |
| Materiaalitekniikan osasto | Kuitumateriaalitekniikan laitos |
Professori Heikki Mattila
heikki.r.mattila@tut.fi
PL 589, 33101 Tampere
Puh 03 3115 2493
Fax 03 3115 2955

Tutkija Mailis Mäkinen
mailis.makinen@tut.fi
Puh 03 3115 2494

Tutkija Päivi Talvenmaa
paivi.talvenmaa@tut.fi
Puh 03 3115 2950  


| Kuopion yliopisto |
| Lääketieteellinen tiedekunta | Fysiologian laitos |
Professori Osmo Hänninen
osmo.hanninen@uku.fi
PL 1627, 70211 Kuopio
Puh 017 163 080
Fax 017 163 112

Tutkija Jaana Holopainen
jaana.holopainen@uku.fi
Puh 017 162 609

Tutkimusassistentti Niina Lintu
lintu@hytti.uku.fi
Puh 017 163 111