Tekstiili- ja vaatetusala

Vaatetusalan suuntautumisvaihtoehto | Pilottihanke |

 

VAPI
Vaatetusalan yrittäjyyden pilottihanke

1.2.2007 - 31.12.2007


Pilottihankkeen tavoitteena on ensinnäkin kehittää uusia tuotekehitys- ja toimintamalleja yhteistyössä alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa ja toiseksi luoda tutkimuksen kautta uutta tietoa vammaisten ja ikääntyneiden vaatesuunnittelusta sekä materiaalien uusiokäyttöön.

Vammaiset ja ikääntyneet muodostavat erilaisia ryhmiä ja siten heillä on hyvinkin erilaisia tarpeita vaatesuunnitteluun liittyen. Suunnittelussa tulisi huomioida räätälöidysti kunkin ryhmän erityistarpeet. Funktionaalisten näkökohtien lisäksi vaatesuunnittelussa on huomioitava myös esteettiset ominaisuudet ja materiaalit: toimivan vaatteen tulisi myös näyttää hyvältä ja haluttavalta. Tuotekehityksessä tulisi selkeästi ottaa huomioon myös nuoret vammaiset. Hankkeen tavoitteena tavoitteena on saada uutta tietoa vammaisten ja ikääntyneiden vaatesuunnitteluun ja –muotoiluun yhteistyössä alueen hoitokotien kanssa sekä suunnitella vammaisten ja ikääntyneiden vaatetustarpeisiin vastaavia vaateideoita.

Toinen tärkeä ja ajankohtainen ulottuvuus on materiaalien uusiokäyttö vaatteiden tuotekehitysprosesseissa. Kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti tulisi luoda pysyviä kierrätysmekanismeja uudenlaisten kierrätysvaatteiden tuottamiseen. Hankkeen tavoitteena on saada uusia näkökulmia materiaalien uusiokäyttöön muotoilussa yhteistyössä uusio- ja kierrätysmateriaalien parissa toimivien asiantuntijoiden ja/tai yritysten kanssa sekä ideoida uusia tapoja kehittää uusiomateriaalia ja näin syntyvästä raaka-aineesta suunnitella uusia vaate- ja tuoteideoita.


VAPI -hankkeen julkaisu löytyy pdf -tiedostona sivun alalaidasta.

Toim. Mari Pursiainen
Haastetta kerrakseen!
Erityisryhmien tarpeet & kierrätysmateriaalien hyödyntäminen tekstiili- ja vaatesuunnittelussa
| CD-rom | Nidottu | Verkkojulkaisu
Lapin yliopisto, Tekstiili- ja vaatetusala,
Taiteiden tiedekunnan julkaisuja C32
Katsauksia ja puheenvuoroja, Rovaniemi 2007


| RAHOITTAJAT |
| Lapin liitto |
| Euroopan aluekehitysrahasto EAKR / EU |
| Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma | 

| Rovaniemen kaupunki |

               


| YHTEISTYÖKUMPPANIT |
| Vammaisille ja ikääntyneille suunnattu vaatesuunnittelu |
Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus
Kolpeneen palvelukeskus
Rovaniemen kaupungin vammais- ja vanhuspalvelut
Hoitokoti Tainan Tupa
Rovaniemen Seudun Invalidit ry
Erityislasten Omaiset ry
Teva -laitoksen opiskelijat & henkilökunta

| Kierrätysmateriaalin hyödyntäminen tekstiili- ja vaatesuunnittelussa |
Rovaniemen Kontti
Napapiiri Jeans
Teva -laitoksen opiskelijat & henkilökunta

| YHTEYSTIEDOT | 
| Lapin yliopisto |
| Taiteiden tiedekunta | Tekstiili- ja vaatetusalan laitos |
Professori Kristiina Hänninen
kristiina.hanninen(at)ulapland.fi
PL 122, 96101 Rovaniemi
Puh 016 341 2317
Fax 016 341 2361

Professori Marjatta Heikkilä-Rastas
marjatta.heikkila.rastas(at)ulapland.fi
Puh 016 341 2316
Fax 016 341 2361

Projektipäällikkö Mari Pursiainen
mari.pursiainen(at)ulapland.fi
Puh 016 341 3325
Fax 016 341 2361