taide_alkukuva.jpg

Sivuaineopinnot

Sivuaineopinnot tarjoavat mahdollisuuden suunnata tutkinto omien tavoitteiden ja urasuunnitelmien mukaisesti. On suositeltavaa, että opiskelija valitsee sivuaineopinnoikseen selkeitä kokonaisuuksia, mutta myös yksittäisten kurssien suorittaminen on mahdollista.

Taiteiden tiedekunnan opiskelijat voivat valita sivuaineopintoja omasta tiedekunnasta, muista tiedekunnista, avoimesta yliopistosta, kielikeskuksesta ja Oulun yliopistosta (JOO-haku). Sivuaineopintoja voi suorittaa myös opiskelijavaihdossa ulkomailla.

Taiteiden tiedekunnan tarjoamat sivuaineopinnot:
Design Management ja palvelumuotoilu 25 op
Kuvataide (po, ao)
Taidehistoria (po, ao, so)
Valokuvaus 25 op
Yhteisö, taide ja ympäristö 25 op
Liikkuva kuva 15 op
Multimedia 15 op
Pelisuunnittelu- ja teknologia 15 op
Pintasuunnittelu 15 op


Taiteiden tiedekunnan pääaineet, joita voi suorittaa myös sivuaineena:
Mediatiede (po, ao)
Teollinen muotoilu (po, ao)
Sisustus- ja tekstiilimuotoilu (po, ao)
Vaatetussuunnittelu (po, ao)

Sivuaineen perään sulkuihin on merkitty kokonaisuus, jonka sivuaineesta voi suorittaa: po = perusopinnot, ao = aineopinnot, so = syventävät opinnot. Sivuaineena suoritettavan pääaineen aineopintoihin ei sisälly tutkielmaa, laajuus vähintään 35 op.

Osassa sivuaineita on rajoitettu ryhmäkoko - tarkista asia koulutusohjelman amanuenssilta. Pintasuunnittelun opintoihin, valokuvauksen perusopintoihin ja kuvataiteen aineopintoihin on erillinen haku keväällä.

Muiden kuin taiteiden tiedekunnan sivuainetarjontaa on koottu oikealla olevien linkkien taakse. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa sivuaineena musiikkikasvatusta ja monialaiset opinnot, joihin on erillinen haku keväällä. Lisätietoa kuvataidekasvatuksen sivuilta.