KUVATAIDE

Kuvataiteen perus- ja aineopinnot ovat taiteiden tiedekunnan ja muiden tiedekuntien opiskelijoille tarkoitettu sivuaine.


UKUV1700 Kuvataiteen perusopinnot 25 op
-taiteiden tiedekunnan opiskelijoille, ei kuvataidekasvatus

Kuvataidekasvatuksen perusopiskelijoilla kuvataiteen perusopinnot 25 op sisältyvät pääaineen opintoihin. Muiden taiteiden tiedekunnan koulutusohjelmien perusopiskelijoilla kuvataiteen perusopinnot koostuvat seuraavasti:

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
 UTAK0113 Valokuvaus 4 op
UTAK0115 Värioppi 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UTAK0117 Maalaus 4 op
UYLE0229 Portfolio 1 op
 

UKUV1800 Kuvataiteen aineopinnot 35 op
-taiteiden tiedekunnan opiskelijoille,

Kuvataiteen aineopintoihin valitaan 15 opiskelijaa portfolion ja haastattelun perusteella. Aineopintohin haetaan keväällä, hakuajasta tiedotetaan erikseen.

Yksittäisiä kuvataiteen aineopintojen kursseja on mahdollista suorittaa, mikäli opetusryhmissä on tilaa. Ilmoittautumisessa annetaan kuitenkin etusija sivuainekokonaisuuden suorittajille. Kurssien suorittaminen avoimen yliopiston tarjonnan mukaan on myös mahdollista.

Aineopintokokonaisuuteen kuuluu kaksi valinnaista työpajakurssia, yhteensä 14 op
Opiskelija valitsee kaksi kurssia seuraavista työpajoista, jotka ovat kukin 7 op, kaikkia kursseja ei järjestetä joka vuosi.
UKUV0622 Tila ja taide -työpaja 7 op
UKUV0623 Grafiikan työpaja 7 op
UKUV0624 Maalauksen työpaja 7 op
UKUV0625 Piirustuksen työpaja 7 op
UKUV0626 Valokuvauksen työpaja 7 op
UKUV0918 Elävän mallin veistäminen 7 op
Kaikille yhteiset opinnot 21 op
UKUV0621 Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu 16 op
UKUV0915 Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä 2 op
UKUV0931 Estetiikka 3 op


ayUKUV1700 Kuvataiteen perusopinnot 25 op
-avoimen yliopiston opiskelijoille

Muiden kuin taideiden tiedekunnan opiskelijoiden perusopinnot koostuvat seuraavasti:
UYLE0206 Kuvan rakentamisen perusteet 4 op
UKUV0202 Elävän mallin piirustus 3 op
UKUV0309 Maalauksen materiaalioppi 2 op
UKUV0210 Värioppi 3 op
UYLE0217 Piirustus ja maalaus 5 op
UYLE0222 Plastinen sommittelu 6 op tai
UKUV0404 Johdatus taidegrafiikkaan 6 op
UYLE0235 Yhteisarviointi kuvataiteen perusopinnoista 2 op


Kuvataiteen aineopinnot 35 op
-avoimen yliopiston opiskelijoille

Kuvataiteen aineopintoja edeltää kuvataiteen perusopintojen (25 op) ja viimeisenä kurssina suoritettavan portfolio-kurssin suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä. Aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia tietyillä kuvataiteen osa-alueilla (esim. plastinen sommittelu, piirustus ja maalaus, valokuvaus, taidegrafiikka) ja antaa valmiuksia itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn.

Aineopintokokonaisuuteen kuuluu aluksi valinnaisia kursseja yhteensä 14 op. Valinnaiset kurssit valitaan seuraavista (kaikkia valinnaisia kursseja ei järjestetä vuosittain):

UKUV0309 Maalauksen materiaalioppi 2 op
UKUV0431 Tempera-ja öljyvärimaalaus 6 op
UKUV0403 Akryylimaalaus 6 op
UKUV0409 Julkisen tilan maalaus 6 op
UKUV0406 Plastinen sommittelu 6 op
UKUV0918 Elävän mallin veistäminen 6 op
UKUV0925 Litografia 3 op
UKUV0926 Carborundum 3 op
UKUV0927 Metalligrafiikka 3 op
UKUV0912 Valokuvaus 6 op
UKUV0300 Työpajat 1-12 op

Sen jälkeen suoritetaan pakolliset kurssit yhteensä 21 op:
UKUV0910 Praktikum I 6 op
UKUV0915 Ekskursio 2 op
UKUV0931 Estetiikka 3 op
UKUV0601 Praktikum II 10 op

Lisätietoja:
Kuvataiteen professori Jaana Erkkilä.