LIIKKUVA KUVA

LIIKKUVAN KUVAN SIVUAINEKOKONAISUUS 15 OP

Liikkuvan kuvan sivuainekokonaisuus antaa opiskelijalle perustaidot liikkuvan kuvan teosten ja tuotantojen toteuttami-sessa. Kokonaisuus antaa perustaidot kuvauksen, valaisun ääniteknologian ja jälkityön alueilla ja kehittää opiskelijan ilmaisullisia valmiuksia liikkuvan kuvan alueella. Kurssikokonaisuus kehittää opiskelijan tietämystä av-tuotantojen tuotantovaiheista, työkäytänteistä, ammattirooleista ja tuotantoprosesseista. Liikkuvan kuvan sivuaine on tarkoitettu pääasiallisesti audio-visuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelman opiskelijoille. Kokonaisuudesta vastaa Timo Haanpää.
Elokuvaus 4 op
Video- ja elokuvatyön perusteet 5 op
Liikkuvan kuvan äänitekniikka 2 op
Leikkaus ja jälkituotanto 4 op   

Tiedostot