MULTIMEDIA

MULTIMEDIAN SIVUAINEKOKONAISUUS 15 OP

Opinnot antavat valmiudet multimediaaliseen sisällöntuottamiseen erilaisia ympäristöjä varten. Opintojen aikana opiskelija tutustuu digitaalisen ja vuorovaikutteisen suunnittelun perustekniikoihin. Tavoitteena on, että opiskelija oppii hyödyntämään omassa ilmaisussaan erilaisia työvälineitä ja -menetelmiä, sekä kehittää erilaisten digitaalisten medioiden ymmärrystä. Kokonaisuuteen liittyy sekä suunnittelua, ilmaisua että tuottamista tukevia taitoja. Multimedian sivuaine on tarkoitettu pääasiallisesti audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelman opiskelijoille. Kokonaisuudesta vastaavat Tomi Knuutila ja Jari Mikkola.
Multimediatuotanto 4 op
Web design 4 op
Soveltava multimediailmaisu 4 op
Animaatiopaja 3 op

 

 

Tiedostot