PINTASUUNNITTELU

Pintasuunnittelun sivuaine 15 op

Pintasuunnittelun sivuaineessa perehdytään erilaisiin pintoihin ja niiden mahdollisuuksiin sisustus- ja tekstiilimuotoilun kontekstissa. Kokonaisuus koostuu opintojaksoista, joilla keskitytään pintasuunnittelun erilaisiin kohteisiin, suunnittelun teknisiin vaatimuksiin ja luovaan kokeiluun.
Pintasuunnittelu 5 op
Pintasuunnittelun työpaja 5 op
Kokeilevat pinnat -työpaja 5 op

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sivuaineeseen haetaan motivaatiokirjeen ja opintosuoritusotteen perusteella syksyisin (elokuussa). Valintaperusteina ovat hakijan motivaatio ja mahdolliset aiemmat opinnot sivuaineeseen liittyen. Sivuaineiden toteutuminen edellyttää, että kursseille hyväksyttyjen hakijoiden määrä on vähintään 7.

 

Tiedostot