Kuvataide

Taide- ja kulttuuriopinnot (TaKu) järjestää taiteiden tiedekunnan kuvataiteen ja taidehistorian opetuksen. Koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin sisältyy TaKun järjestämiä opintoja: havaintopiirustus, maalaus, plastinen sommittelu, taidegrafiikka, valokuvaus, johdatus taiteelliseen ajatteluun, värioppi sekä erilaisia työpoja.

Näiden opintojen lisäksi TaKu järjestää sivuainekokonaisuuksina kuvataiteen ja taidehistorian perusopinnot (25 op), aineopinnot (35 op) ja syventävät opinnot (60 op). Lisäksi voi suorittaa valokuvauksen perusopinnot (25 op).

Taidehistoria

Taidehistoriassa on mahdollista suorittaa perusopinnot (25 op), aineopinnot (35 op) ja syventävät opinnot (60 op). Taidehistorian opintoja voivat suorittaa Lapin yliopiston kaikki opiskelijat. Taidehistoriaa voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa on runsaasti vapaavalintaisia kokonaisuuksia. Taidehistorian opinnoissa voi erikoistua mm. modernin ja nykytaiteen historiaan, pohjoisen taiteen historiaan, käsi- ja taideteollisuuden historiaan tai taideperiodeihin.

Valokuvaus

Valokuvauksessa on mahdollista suorittaa koulutusohjelmien pääaineen opintoihin sisältyvien kurssien lisäksi perusopinnot (25 op). Sivuaineeseen on erillinen haku keväisin. Lisätietoa sivuaineopinnoista antavat valokuvauksen opettajat.