Teollisen muotoilun koulutusohjelman galleria

Käytännön toimintaan suuntautuneet projektit ovat olennainen osa teollisen muotoilun koulutusta. Näillä sivuilla esitellään hankkeita joita opiskelijat ovat toteuttaneet.

Projektit muodostavat keskeisen opetusmenetelmän tiellä teollisen muotoilun osaamiseen ja -taitoihin. Projekteissa tarkastellaan tuotteita, käyttäjiä ja tuotantoa eri näkökumista, tällöin kehittämisen kohteena on opiskelijoiden suunnitteluosaaminen. Projektien kautta opiskelijat harjoittavat myös suunnittelutaitojaan niin mallinrakentamisen kuin tietokonemallintamisen alueilla. Yhteistyö yritysten kanssa tiivistyy opintojen loppuvaiheessa.