Mitä teollinen muotoilija tekee?

Teollisen muotoilijan osaaminen on monitieteistä. Työssään hän tarvitsee luovaa ideointikykyä ja yhteistyötaitoja. Teollisuuden tuotekehitystehtävissä tarvitaan myös kehitysprosessin sekä materiaalien ja tuotantomenetelmien tuntemusta. Muotoilun tutkimus on monitieteistä soveltaen markkinointiin ja yritys-talouteen, kulutukseen, psykologiaan, sosiologiaan, filosofiaan, kulttuurin tutkimukseen sekä insinööritieteisiin kuuluvia metodeja.

Elinympäristön ja tuotteiden laatu tulee tärkeämmäksi. Esteettömyys ja viihtyvyys ovat korostuvia arvoja kuluttajille lapsista vanhuksiin. Vapaa-ajan lisääntyessä merkityksien luominen tuotteiden ohella myös palveluille on suuri haaste. Uusilla innovaatioilla on keskeinen rooli kulttuurien muokkaajana. Merkittävä tehtävä on mm. matkailun elämykset, joiden tarjoaminen on kasvavaa palveluteollisuutta.

Samankaltaistamisen uhka on nostanut tuotteiden aistilliset arvot tärkeiksi.  Materiaalien ja toimintojen aitous, rehellisyys ovat osa pohjoismaista muotoiluperinnettä.

Toimivan ihmisen ja tuotteen välisen suhteen rakentaminen on muotoilijalle haaste tietoteknisten tuotteiden kehitystyössä. Tuotemuotoilutehtävien rinnalla uusia haasteita ovat mm. tutkimustoiminnan kehittäminen käytettävyyden, suunnittelu- ja virtuaalitekniikoiden sekä -mallintamisen aloilla.