Mitä teollinen muotoilu on?

Teollisella ja taideteollisella muotoilulla tarkoitetaan tuotteiden, palveluiden ja ympäristön esteettisen ja toiminnallisen laadun parantamista ja inhimillisten tarpeiden huomioon ottamista tuotekehityksessä.

Muotoilija toimii yhteiskunnan ja tuotantoelämän linkkinä, tunnistaen kuluttajan tarpeita ja muokaten tämän tiedon pohjalta tuotteita aiempaa paremmiksi. Muotoilu ei ole pelkkää valmiin tekniikan "koristelua", vaan muotoilija toimii tuotekehitysprosessin osana koko tuotteen kehittämisen ajan, jolloin muotoilu integroituu osaksi tuotetta ulkonäon, käytettävyyden ja käyttöliittymän sekä ergonomian osalta. Teollisen muotoilun koulutusohjelmaan kuuluu taiteellisia, teknisiä ja monitieteellisiä opintoja. Taiteellisia valmiuksia ja näkemystä tukevat humanistiset kulttuuriopinnot, joista välittyvä tiedetraditio luo pohjaa tutkimuksen kehittämiselle.