Tutkimus ja kehitys

Teollisen muotoilun koulutusohjelma on kehittynyt merkittäväksi tekijäksi muotoilu tutkimuksen alueella. Keskeistä tehdyssä tutkimuksessa on monitieteisyys. Tutkijoiden kautta hankkeissa on edustettuna mm. kasvatustieteiden, arkkitehtuurin, sosiaalityön, sosiologian, kulttuuriantropologian ja muotoilun alueet. Tutkimushankkeet ovat verkottuneet niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.  

Tällä hetkellä Teollisen muotoilun koulutusohjelmassa on käynnissä Tekesin, Suomen Akatemian, EU:n ja eri ministeriöiden rahoittamia hankkeita.