Muotoilun kytkennät -tutkijakoulu 2007-2011

Muotoilun kytkennät on Taideteollisen korkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen muotoilun tutkimuksen tutkijakoulu. Viisivuotisessa tutkijakoulussa on viisi rahoitettavaa tutkijankoulutuspaikkaa ja useita statusopiskelijoita.  

Tutkijakoulun päätavoitteena on kouluttaa muotoilun tutkijoita ja strategisen tason asiantuntijoita sekä lisätä tietoa muotoilun kytkennöistä yhteiskuntaan.

Muotoilun kytkennät tutkijakoulun tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat:

  • muotoilun kulttuuriset kytkennät
  • yhteydet hyvinvoinnin, osallistumisen ja muotoilun välillä
  • muotoilu, liiketoiminta ja innovaatiot
  • muotoilun rooli poliittisessa päätöksenteossa
 
Vastuullinen professori Lapin yliopistossa:
Minna Uotila, muotoilun tutkimus
 
Rahoitettavat tutkijakoulutettavat Lapin yliopistossa:
Petra Falin
Kati Vehmas
 
Muotoilun kytkennät -tutkijakoulun kotisivu:
http://tm.uiah.fi/designconnections/