Älykkäiden ympäristöjen ekologia, 2005-2006

Tiivistelmä hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, mallintaa ja arvioida älykkäiden ympäristöjen ekologiaa ihmisen, tekniikan, ympäristöjen ja suunnittelumenetelmien näkökulmasta. Selvitämme hyvän älykkään ympäristön tunnusmerkit ja kehitämme menetelmiä, joiden avulla näitä ympäristöjä voidaan suunnitella, toteuttaa ja ottaa käyttöön. Hanke kokoaa laajasti yhteen suomalaisia ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimusryhmiä. Hanke kerää ja syventää monipuolisesti tietoutta älykkäiden ympäristöjen suunnittelun tueksi osapuolten omien aihepiirin tutkimusten kautta.

Vastuullinen johtaja (LaY:n osuus)

professori Veikko Kamunen

Tutkija

Ismo Alakärppä

Rahoittaja

Tekes

Yhteistyökumppanit

AEL/Metsäteollisuuden koulutuskeskus,
Elisa, Fortum Service, GE Healthcare Finland,
IdescoOy, Lifeit Oyj, Mawell Oy,
Metso Automation Oy, Museokeskus Vapriikki,
Nokia Multimedia, Nokia Research Center,
SAK, Setec Oy, Stakes, Stora Enso
Suunto Oy, Tampereen Särkänniemi Oy,
TeliaSonera Finland Oy, Teollisuuden voima Oy,
Valkeus Interactive, Widian Oy

Toteuttajat

VTT Tietotekniikka (VTT TTE) (koordinaattori)
VTT Tuotteet ja tuotanto (VTT TUO)
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (VTT RTE)
VTT Elektroniikka (VTT ELE)
Lapin yliopisto, Teollisenmuotoilun laitos (LaY)
Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos (OY)
Taideteollinen korkeakoulu, Muotoilun osasto (TaiK)
Tampereen teknillinen yliopisto, DMI/TATU (TTY)
Tampereen yliopisto, TAUCHI (TaY)
TKK Työpsykologia ja johtaminen (TKK TYÖ)
TKK Automaatiotekniikka (TKK AUT)
Työterveyslaitos, Fysiologian osasto (TTL FYS)
Työterveyslaitos, Aivotyölaboratorio (TTL AIVO)

Hankkeen kotisivut

http://www.vtt.fi/proj/ease/