Arctic Living Lab -esiselvityshanke

Lapin Lääninhallitus on myöntänyt rahoituksen Lapin yliopiston Arctic Living Lab - esiselvityshankkeelle vuosille 2006 - 2007. Hanke kuuluu Lapin Lääninhallituksen Pohjois-Suomen Tavoite 1 - ohjelmaan ja on osittain rahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta.

Hankkeen avulla kehitetään työkaluja ja osaamista muotoilun, media ja vapaa-ajan palveluiden tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Hankkeen tavoitteena on, yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa, selvittää arktiseen luonnonympäristöön sijoittuvaa tutkimus- ja innovaatioalustaa (Arctic Living Lab) ja sitä, mitä mahdollisuuksia tämä luo tuotteiden ja palveluiden käyttökokemuksen ja innovaatioprosessin tutkimiseen ja kehittämiseen.

Hankkeen toteutukseen sitoutetaan alueen yritykset, elinkeinoelämän kehittämisorganisaatiot, tutkimuslaitokset, muotoilun, mediatieteen ja kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan matkailututkimus (erityisesti vapaa-ajan kuluttamisen tutkimus).
Kehittämistyössä haetaan kansallisesti ja kansainvälisesti parhaita living lab - käytänteitä sekä pohditaan niiden hyödyntämistä Lapin alueen muotoilua ja mediaosaamista hyödyntävän elinkeinoelämän kehittämisessä. Lisäksi hanke tuottaa tietoa monialaisten innovaatioprosessien organisoitumisesta.

Arctic Living Lab -hankkeen visio on olla lähitulevaisuudessa eurooppalaisittain vahva ja aloitteellinen yhteistyötoimija uuden korkeatasoisen osaamis- ja tietopääoman luojana kansainvälisissä yhteistyö- ja asiantuntijaverkostoissa. Hanke tukee eurooppalaista innovaatioinfrastruktuuria, jonka merkitys on korostunut Suomen puheenjohtajuuskaudella, esimerkiksi eurooppalaisen Living Lab verkoston toteutumisena. 

Hanke toteutetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan teollisen muotoilun laitoksella. Hankkeen vastuullinen johtaja on professori Eija Timonen (15.5.2007 lähtien) ja hankkeen projektipäällikkönä toimii Pertti Aula

Lisätietoja:
projektipäällikkö Pertti Aula
puhelin 040 701 9842

 

Liitetiedostot