Capnet 2005

Tiivistelmä

CAPNET- hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin käyttöympäristöstä tietoisia, kaikkialla läsnä olevaa mobiiliteknologiaa (ubiquitous computing). Hankkeessa painotettiin erityisesti tutkittavia teknologioita ja alustoja hyödyntävien prototyyppien kehitystä. Tällaisia teknologioita olivat paitsi jo olemassa olevat, yleisesti käytettävät tekniikat myös esimerkiksi RFID-teknologia sensoreineen. Lapin yliopisto osallistui hankkeeseen kehittämällä uusia sovellus- ja käyttötapaskenaariota sekä tutkimalla käyttöliittymien käytettävyytttä.

Vastuullinen johtaja

professori Veikko Kamunen

Projektipäällikkö

Ismo Alakärppä

Rahoittaja

Tekes

Yhteistyökumppanit

Capricode, IBM, Nokia, Serv-It, TeliaSonera Finland

Toteuttajat

Oulun yliopisto, Lapin yliopisto

Lisätietoa

Riekki J, Salminen T & Alakärppä I (2006)
Requesting pervasive services by touching RFID tags.
IEEE Pervasive Computing 5(1):40-46.
Artikkeli