Elvi-hanke - Elämisen välineitä ikääntyneille

1999-2001

Tiivistelmä

Taiteiden tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteinen
Elvi -hanketyö alkoi vuonna 1997. Aiempi tutkimus toteutettiin
yhdessätoista Lapin kylässä ja siinä selvitettiin ikääntyneitten
selviytymistä kotona sekä kylän mahdollisuuksia tukea ikääntyneitä
asukkaitaan.

ELVI-tutkimus on tuottanut yli 50 erilaista tuote- tai  tai palveluideaa
ikääntyneiden itse esittämien tarpeiden pohjalta. Ratkaisut liittyvät
mm. erilaisiin apuvälineisiin, kodin tekstiileihin, vaatetukseen sekä
palveluihin, joilla voidaan tukea ja edistää ikäihmisten kotona selviytymistä.

Vastuullinen johtaja (tieteellinen)

professori Simo Koskinen,
Lapin yliopisto

Vastuullinen johtaja (hallinnollinen)

professori Veikko Kamunen
Lapin yliopisto

Projektipäällikkö

Jouni Piekkari

Rahoitus

Tekes
Sosiaali- ja Terveysministeriö
Opetusministeriö

Yhteistyökumppanit

Rovala
Rovaniemen maalaiskunta
Sodankylän kunta