Tutkimusta huomisen luksuksesta

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa on käynnistynyt tutkimusprojekti, jossa selvitetään korkeatasoisten vapaa-ajan palveluiden nykytilaa sekä kehitetään tehokkaita ja toimivia konsepteja luksuspalveluiden tuottamiseen.

Projekti tuottaa uutta tutkimustietoa korkealaatuisten matkailupalvelujen tilasta Suomessa sekä luo uusia tuote- ja palvelukonsepteja mukanaoleville yrityksille. Projektin aikana kerätään monikulttuurinen käyttäjäaineisto sekä haastatellaan korkeatasoisten palveluiden tuottamiseen tähtäävien yritysten avainhenkilöitä. Projektissa kehitetään uusia palvelu- ja tuotekonsepteja sekä verrataan kansainvälisen korkean laadun kriteereitä kansallisesta tutkimusaineistosta saatuihin tuloksiin.

Tutkimuksessa hyödynnetään tapaus- ja toimintatutkimuksen menetelmiä sekä haastatteluja ja itsedokumentointia. Palvelukonseptien muotoilussa ja skenaarioiden laadinnassa käytetään muotoilun tutkimusmenetelmiä ja suunnitteluprosesseja.

Valtakunnallinen Luxury of Tomorrow -projekti toteutetaan vuoden 2009 aikana. Projekti käynnistyi marraskuussa 2008 ja se päättyy joulukuussa 2009. Projektin rahoittavat Tekes, Lapin yliopisto sekä mukana olevat yritykset.

Aiemmin luksusteemaan liittyen on toteutettu mm. Emergence of Luxury -tutkimushanke, jonka sivuilta löytyvät linkit  myös hankkeen julkaisuihin.

 

Lisätietoja:

Muotoilun tutkimuksen professori Minna Uotila
Puhelin (016) 341 2314

Tutkimuspalvelujohtaja Vesa Heikkinen
Puhelin 040 578 1569

Hankkeen tutkijatiimi:

Maarit Pallari
Joona Pietarila
Sanna Sandgren
Jarno Vehmas

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi