Printo2, 2004-2005

Tiivistelmä

PRINTO-projektissa kehitettiinn massavalmistusmenetelmiä sekä näihin soveltuvia materiaaleja optisten-, elektronisten- ja optoelektronisten komponenttien, moduulien ja näissä tarvittavien rakenteiden valmistamiseksi ja integroimiseksi tulevaisuuden pakkauksiin ja painotuotteisiin.
Lapin yliopiston tehtävänä oli visioida teknologian soveltamisen mahdollisuuksia ja tuoda hankkeeseen käyttäjälähtöisen tuotekehityksen menetelmiä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä parantaa hankkeen suunnittelukommunikaatiota.
Hankkeessa luotiin ja arvioitiin uusia älypakkauskonsepteja sekä kehitettiin muotoilun käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmiä.

Vastuullinen johtaja

professori Veikko Kamunen

Projektipäällikkö

Ismo Alakärppä

Tutkijat

Terhi Nikula, Kirsi Kauppinen

Rahoittaja

Tekes

Yhteistyökumppanit

Metso Corporation, M-real, UPM-Kymmene, Asperation Oy, Raisio Chemicals ja Hansaprint

Toteuttajat

VTT Elektroniikka, VTT Tietotekniikka, Joensuun-, Jyväskylän-, Oulun-, ja Lapin yliopistot