SensePack_logo02.jpg

Kultivoituneet pakkaussuunnitteluratkaisut, arvoketjut sekä ainutkertaiset tuotteen ja pakkauksen rajapinnat.
Sense-Giving Packaging -hanke on Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa toteutettava kaksivuotinen pakkausmuotoilun tutkimusprojekti, jonka taustalla ovat TEKES ja sen FutuPack-tutkimusohjelma sekä Euroopan unioni. Hankkeessa on mukana kymmenen pakkausalalla toimivaa yhteistyötahoa, joilla kaikilla on erityisosaamista pakkausten suunnittelusta, valmistuksesta, käytöstä ja/tai niiden tutkimuksesta. Hanke käynnistyi vuoden 2009 alussa ja se kestää vuoden 2010 loppuun.


SensePack_pakkaus02.jpg

Tutkimuksen tavoitteet

Sense-Giving Packaging -hankkeen tavoitteena on selvittää tulevaisuuden kuluttajien ja heidän elämäntyyliensä arvopohjaan perustuvaa pakkausten arvoketjuja ja luoda tähän tutkimukseen perustuen sellaisia pakkaamisen ja pakattavuuden konsepteja, joilla on kysyntää korkeantason tuotteiden myyntiin ja markkinointiin perustuvilla kansainvälisillä eri toimialoja, tuotevalmistajia ja kulutushyödykkeitä edustavilla markkinoilla.

SensePack_kaavio02.jpg

Tavoitteena on liiketoiminnallisesti arvokkaiden pakkaamiseen ja pakattaviin tuotteisiin liittyvien arvoketjujen rakentaminen ja käyttäjäkokemukseen perustuvan tiedon tuotteistaminen. Pakkaussektorin arvoketju luodaan kytkemällä yhteen pakkaus- ja tuotevalmistajat eri kulutushyödykkeitä edustavilta toimialoilta. Tämän rinnalla hajallaan oleva pakkausten synnyttämä tunteisiin ja käyttäjäkokemukseen perustuva tieto kootaan ja monitoroidaan. Tulevaisuuden pakkaamista ilmentävä arvoketju konkretisoituu tässä hankkeessa ajatuksena kultivoituneiden pakkausratkaisujen konsepteina, joita luonnehtii ”quality of details that touch the body” (Hara 2007).

SensePack_pakkaus01.jpg

Lisätietoja

Hankkeen vastuullinen johtaja:
Muotoilun tutkimuksen professori Minna Uotila

Hankkeen tutkijatiimi:
Jarno Vehmas
Ismo Alakärppä
Joona Pietarila
Heikki Kärnä
Heidi Ollikainen
Leana Salvet