SuMac

Kestävien ja innovatiivisten materiaalien High Tech sovellutukset

Rahoittaja:

Suomen Akatemia, Kestävät tuotteet ja tuotanto -tutkimusohjelma
 

Tutkimuskonsortio:

Lapin yliopisto, Kuopion yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto
 

Abstarkti:

Kestävien ja innovatiivisten materiaalien High Tech sovellukset (SuMac) -hankkeen
tutkimuksellisena tavoitteena on tarkastella ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti kestäviä high tech -materiaaleja, teollisten tuotantoprosessien
ergonomiaa ja tuotemuotoilua suhteessa toisiinsa ja matkalla kohti teollista ekologiaa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa tieteellistä osaamista tuotteiden elinkaariajattelun kehittämiseksi ja soveltamiseksi. Keskeistä on kestävän kehityksen periaatteiden huomioon ottaminen jo suunnitteluvaiheessa.

Monitieteisen hankkeen lähtökohtana on tuoda materiaaliteknologia (kemia),
ergonomia ja muotoilun tutkimus lähemmäksi toisiaan jo tuotekehitysprosessin
alussa. Lapin yliopiston muotoilun tutkimus keskittyy strategiseen suunnitteluun
ja ympäristöllisesti kestäviin brändeihin erityisesti urheilu- ja vapaa-ajan sektorilla.

 

Resurssit:

Vastuulliset johtajat
professori Minna Uotila Lapin yliopisto (hankkeen koordinaattori)
professori Veikko Louhevaara Kuopion yliopisto
dosentti Eija Nieminen Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkijat
Piia Rytilahti Lapin yliopistosta
Jaana Holopainen ja Siru Turunen Kuopion yliopistosta
Päivi Talvenmaa Tampereen teknillisestä yliopistosta.
 

Rahoitus:

Tampereen teknillinen yliopisto 180 600 euroa,
Lapin yliopisto 191 120 euroa
Kuopion yliopisto 160 000 euroa
 

Hankkeen kesto:

Tutkimus ajoittuu vuosille 2007–2010

 

Lisätietoja:

Professori Minna Uotila