UbiLife

UbiLife-hankkeessa kehitetään teknologiaa helpottamaan liikkuvan käyttäjän tilanteen tunnistamista, tilanteeseen sopeutuvien ja helppokäyttöisten sovellusten rakentamista sekä älykkään ympäristön resurssien hallintaa. Projektissa tutkitaan myös muita jokapaikan tietotekniikan avainalueita – palveluiden hakua ja tiedonsiirtoa, paikkatiedon hallintaa, komponenttipohjaisia välitason ohjelmistoja, sisältöpohjaista reititystä ja fyysisiä käyttöliittymiä. Kehitettävät teknologiat integroidaan ohjelmistoalustaksi, joka tukee uusien, innovatiivisten sovellusten kehittämistä liikkuvalle käyttäjälle.

Projektissa käytetään Living Lab –lähestymistapaa, joka mahdollistaa käyttäjien osallistumisen proof of concept –pilottien tekemiseen. Pilottien toimivuutta arvioidaan erilaisilla kenttäkokeilla aidossa käyttöympäristössä ja todellisilla loppukäyttäjillä. Tutkimus helpottaa sovelluskehitystä sekä mahdollistaa tehokkaamman ja sopeutuvamman resurssienkäytön. Myös positiivisia käyttökokemuksia on odotettavissa, sillä ohjelmat mukauttavat toimintansa käyttäjän tilanteeseen
 

Työpaketti 6 | Fyysiset käyttöliittymät

Lapin yliopisto on mukana hankkeessa fyysisten käyttöliittymien kehitystyössä. Hankkeen aikana luodaan uusia innovatiivisiä käyttöliittymäkonsepteja, sekä arvioidaan niiden käytettävyyttä ja käyttöönottoa todellisilla loppukäyttäjillä.

 

Yhteistyökumppanit:

Tekes

Nokia

Oulun kaupunki

TeliaSonera

Sensinode

SysOpenDigia

IBM
 

Projektipäällikkö

Mikko Pyykkönen

email mikko.pyykkonen(at)ee.oulu.fi