Näyttelyjen pystytys ja purku

Näyttelyjen pystytys

Näyttelyjen pystytys- ja purkupäivien avustajina toimivat yliopiston virastomestarit. Työvuorossa olevalta virastomestari avustaa ja antaa neuvoa pystytyksessä tai näyttelyn purkamisessa liittyvistä asioissa.

Näyttelytilojen av-laitteet hoitaa Matti Tuomikumpu. Lähetä Matille lista näyttelyssä tarvitsemisistasi av-laitteista. Lista on oltava Matilla kaksi viikkoa ennen näyttelyn alkua.

Näyttelyn pystytyspäiviä ovat perjantai klo 12 jälkeen ja lauantai klo 8-15. Sunnuntaina ei voi näyttelyjä pystyttää.

Näyttelyjen purkaminen

Näyttelyn purkupäivä on perjantai. Näytteilleasettaja vastaa siitä, että näyttely puretaan heti näyttelyajan päätyttyä. viimeistään klo 12.00. Näyttelytila jätetään sellaiseen kuntoon kuin se oli ripustuspäivänä. Seuraavan näyttelyn pystytys voidaan aloittaa klo 12.00 jälkeen

Avajaiset

Avajaiset pidetään aina maanantaisin klo 18.00. Näytteilleasettajat  avaavat itse näyttelynsä ja järjestävät avajaistarjoilun, ellei toisin ole sovittu. Taiteiden tiedekunta tekee kevätlukukaudelle 2010 näyttelyjen avajaisista yhteisilmoituksen viranomaisille näyttelyjen avajaisissa tarjottavasta alkoholitarjonnasta. Näin näytteilleasettajalla on alkoholilain 59§ mukainen lupa yksityistilaisuudessa järjestettävästä alkoholitarjonnasta.