Kasvo
Kasvo_michaeljacobs2.JPG

 
 
Kasvo: Michael Marnin Jacobs ja valokuvan mennyt nykyhetki
 
Yhdysvaltalainen valokuvataiteilija Michael Marnin Jacobs (s.1958) on opettanut Lapin yliopistossa valokuvausta päätoimisesti jo 23 vuotta. Tuona aikana hänen oman taiteensa lähestymistapa on muotoutunut historiaan ja valokuvauksen filosofiseen olemukseen pohjautuvaksi. Hänen mukaansa perinteinen manipuloimaton valokuva on taiteen väline, joka väistämättä pelaa erikoista peliään ajan kanssa.
 
 
Kasvo_FrancisJoy_pieni.jpg
Kuva: Henri Hagman
 
 
Kasvo: Francis Joy, shamanismin tutkija
 
Francis Joyn väitöskirja Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa on loppusuoralla. Tutkimus koskee Taiteen ja shamanismin suhdetta saamelaiskulttuurissa esihistoriasta 1600- ja 1700-lukujen kautta nyky-yhteiskuntaan.
 
 
Kasvo_ToivoSalonen_pikkukuva.jpg
Kuva: Aino Suonio
 
 
Kasvo: Toivo Salonen - Filosofian opinnot hyödyksi kaikissa koulutusohjelmissa
 
Lapin ainoa ammattifilosofi Toivo Salonen valmistautuu vuoden kuluttua tapahtuvaan eläkkeelle siirtymiseen. Sitä myötä yliopiston filosofian opettajan viran säilyttäminen sekä kysymys filosofian opintojen laajuudesta tulevat pohdinnan alaisiksi. Arvioidaan, mikä on filosofian sivuaineopintojen merkitys Lapin yliopistossa. Hoitaako kukin tiedekunta mahdollisen filosofian opetuksensa tulevaisuudessa itse? Salosen mielestä olisi parasta, jos joku pitelisi kaikkia lankoja jatkossakin.
 
 
Anniina Koivurova_pieni.jpg

 
 
Kasvo: Anniina Koivurova tutkii sotaa ja rauhaa lasten piirustuksissa
 
Lasten piirtämät kuvat kertovat sekä tekijöidensä kokemuksista että heitä ympäröivästä maailmasta. Kuvataidekasvatuksen yliopistonlehtori Anniina Koivurova on hahmottanut lappilaista todellisuutta sellaisena kuin sen piirsivät lapset pian toisen maailmansodan jälkeen. Papereihin on jäänyt jälkiä sodasta, rauhasta, koulusta ja kasvatuksesta.
 
 
SatuMiettinenSisäänheitto.jpg

 
 
Kasvo: Professori Satu Miettinen tarttuu muotoilun keinon unelmiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin
 
Nopeasti ajateltuna Suomen ja erityisesti Rovaniemen rooli namibialaisten ja Etelä-Afrikkalaisten nuorten maailmassa vaikuttaa pieneltä. Heidän maailmansa tuntuu olevan kaukana omastamme ja erityisen kaukana palvelumuotoilun keskeisistä teemoista. Lapin yliopiston palvelumuotoilun professori Satu Miettinen on mukana My Dream World - unelmia muotoilemassa -projektissa. My Dream World -projekti yhdistää hyvin erityisellä tavalla näiden nuorten ajatukset ja unelmat sekä heidän maailmansa yhteiskunnalliset haasteet palvelumuotoiluosaamisen kanssa.
 
 
Kasvo_Glen_Coutts_sisaanheittokuva.jpg

 
 
Kasvo: Glen Coutts yliopistollisen yhteisötaiteemme suurlähettiläs
 
Glen Coutts on tuttu nimi mutta harvoin nähty kasvo. Hän on toiminut jo vuosituhannen vaihteesta lähtien linkkinä Lapin yliopiston ja skotlantilaisen Strathclyden yliopiston välillä. Vuodesta 2010 Couttsilla on ollut osa-aikainen professuuri Taiteiden tiedekunnassa. Hän on toiminut Pohjoisen kulttuuri-instituutti–hankkeessa ja Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelmassa (Soma).