Äärisää_ylös.png

 

 ÄRIMMÄISET SÄÄILMIÖT TOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA (ÄÄRISÄÄ) 1.1.2015 - 31.10.2016


Hankkeessa tarkastellaan äärimmäisiä sääilmiöitä uusina mahdollisuuksina informaation esittämisessä ja elämysten tuottamisessa. Äärisää-hankkeen alussa tutkitaan sääilmiöihin liittyviä kulttuurisia merkityksiä ja sääilmiöiden tarjoamia mahdollisuuksia teknologian uusille käyttötavoille. Lisäksi kartoitetaan jo olemassa olevia sääilmiöitä hyödyntäviä ihminen-teknologia vuorovaikutuksen ja informaation esittämisen tapoja sekä teknologian avaamia mahdollisuuksia.  

Kerättyyn tietoon nojautuen demonstroidaan uusia sääilmiöitä hyödyntäviä informaation esittämisen tapoja ja elämystuotekonsepteja. Hankkeen tulokset tukevat uusien arktisten tuotteiden ja palveluiden luomista sekä olemassa olevien kehittämistä toimialoille, jotka ovat pohjoisessa Suomessa elinkeinoelämän kanalta merkittäviä.  Tuotettua uutta tietoa voidaan hyödyntää laajasti suunniteltaessa ääriolosuhteisiin uutta teknologiaa ja palveluita. Yhteistyökumppanit ja muut  sääilmiöiden tarjoamista mahdollisuuksista kiinnostuneet toimijat voivat kehittää eteenpäin esiin nostettuja tuoteaihioita ja toiminnallisuuksia.

Hankkeen koordinaattori on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja yhteistyökumppaneina ovat Hulluporo Oy, Santapark Oy, Ranuan seudun matkailu Oy ja Metsähallituksen Ylä-Lapin luontokeskus Siida.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 150 000 euroa ja sen päärahoittaja on Tekes.

 

Yhteystiedot:

Eija Timonen, vastuullinen johtaja

Ismo Alakärppä, projektipäällikkö, ismo.alakarppa@ulapland.fi, 040-7250189

 

Äärisää_kaikki logot.jpg