Arctic Art & Design kansainvälinen maisteriohjelma

Kansainvälinen Arctic Art and Design -maisteriohjelma on käynnistynyt syyskuussa 2015. Maisteriohjelman tavoitteena on lisätä Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä luovien alojen osaamisella. Koulutus sisältää yhteistoiminnallista ja työelämälähtöistä projektiopiskelua tiiviissä yhteistyössä muun muassa Lapin kulttuurilaitosten, matkailuyrittäjien ja elämyspalveluiden tuottajien kanssa. Opiskelijoiden arktisen kulttuurin tuntemus karttuu koko opintojen ajan. Tavoitteena on, että he voivat jäädä Lappiin töihin valmistuttuaan ja tukea alueen yritysten kansainvälistymistä.

Koulutus edistää osaltaan taiteilijoiden ja muotoilijoiden työllisyyttä tuottaen uudenlaisia soveltavan kuvataiteen ja palvelumuotoilun ammattilaisia. Maisteriohjelman sisällöt koostuvat taiteen ja muotoilun, projektisuunnittelun, tutkimusmenetelmien sekä arktiseen kulttuuriin perehdyttävien produktiopainotteisten opintojen kokonaisuuksista.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on saanut kolmivuotisen rahoituksen maisteriohjelman kehittämiseen. Arctic Art & Design kansainvälinen maisteriohjelma -hankeen rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus ja Lapin yliopisto.

Maisteriohjelman sivusto

ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.jpg     eu_ers_2014_vari.jpg       eu_vipuvoimaa_2014_vari.jpg